Andere opleidingsincentives

Opleidingsmaatregelen

De norm inzake vorming vertaald naar PC336

Sinds 1 januari 2017 geldt een interprofessionele doelstelling van gemiddeld 5 dagen vorming per voltijds equivalent per jaar. Het gaat om een macro-norm, dat wil zeggen dat die door alle werkgevers van de privésector samen moet worden gehaald. Dus ook de bedrijven uit de sector van de vrije beroepen (PC336) zijn hieraan onderworpen.

Voor de sector van de vrije beroepen is op 29 november 2017 in een cao bepaald dat “In het kader van de in de Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk voorziene interprofessionele doelstelling inzake opleiding, is de volgende regeling van toepassing voor de periode 2017-2018: voor ondernemingen met minstens 20 werknemers wordt op ondernemingsvlak gemiddeld 4 dagen opleiding voorzien per voltijds equivalent, voor ondernemingen tussen 10 en minder dan 20 werknemers wordt op ondernemingsvlak gemiddeld 2 dagen opleiding voorzien per voltijds equivalent

Welke opleidingsmaatregelen bestaan er?

-             KMO-portefeuille: Via de KMO-portefeuille zijn er subsidies mogelijk voor opleiding, advies, strategisch advies, internationaal ondernemen, technologieverkenning en coaching. Voorwaarde is dat die worden ingekocht bij erkende dienstverleners. De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel voor kmo’s en beoefenaars van vrije beroepen die in Vlaanderen zijn gevestigd.

-             Opleidingscheques: Enkel werknemers kunnen gebruikmaken van opleidingscheques. Per kalenderjaar kan een werknemer maximaal 250 euro opleidingscheques aankopen. De Vlaamse overheid betaalt de helft daarvan.

-             Betaald Educatief Verlof (Vlaanderen): Als werknemer in de privésector hebt u recht op betaald educatief verlof. Dat betekent dat u, als u een bepaalde opleiding volgt, op het werk afwezig mag zijn met behoud van uw loon. Na afloop van uw opleiding kan uw werkgever, onder bepaalde voorwaarden, een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen als compensatie.

-             Betaald Educatief Verlof (Brussel): Werknemers uit de privésector en contractuele personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven hebben recht op betaald verlof voor opleidingen die ze in hun vrije tijd of tijdens de werkuren volgen of om zich voor te bereiden op de examens van de middenjury of op examens voor de certificering van hun competenties. Bij educatief verlof moet de werknemer normaal uitbetaald worden, op de gebruikelijke wijze. Zijn of haar werkgever kan een terugbetaling van de desbetreffende uren verkrijgen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Er is bij Betaald Educatief Verlof altijd bescherming tegen ontslag voor de werknemer vanaf de aanvraag is ingediend tot het einde van de opleiding.