Andere opleidingsincentives

Opleidingsmaatregelen

De norm inzake vorming vertaald naar PC336

In het kader van de in de Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk voorziene interprofessionele doelstelling inzake opleiding is de volgende regeling van toepassing voor de periode 2019-2020: voor ondernemingen met minstens 20 werknemers wordt op ondernemingsvlak gemiddeld 5 dagen opleiding voorzien per voltijds equivalent; voor ondernemingen met 10 en minder dan 20 werknemers wordt op ondernemingsvlak gemiddeld 2,5 dagen opleiding voorzien per voltijds equivalent.

Welke opleidingsmaatregelen bestaan er?

-             KMO-portefeuille: Via de KMO-portefeuille zijn er subsidies mogelijk voor opleiding, advies, strategisch advies, internationaal ondernemen, technologieverkenning en coaching. Voorwaarde is dat die worden ingekocht bij erkende dienstverleners. De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel voor kmo’s en beoefenaars van vrije beroepen die in Vlaanderen zijn gevestigd.

-             Opleidingscheques: Enkel werknemers kunnen gebruikmaken van opleidingscheques. Per kalenderjaar kan een werknemer maximaal 250 euro opleidingscheques aankopen. De Vlaamse overheid betaalt de helft daarvan.

-             Vlaams Opleidingsverlof: Werknemers in de privésector hebben onder bepaalde voorwaarden recht op het Vlaams opleidingsverlof (de opvolger van het betaald educatief verlof). Ze mogen afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald. De werkgever kan ter compensatie een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen.

-             Betaald Educatief Verlof (Brussel): Werknemers uit de privésector en contractuele personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven hebben recht op betaald verlof voor opleidingen die ze in hun vrije tijd of tijdens de werkuren volgen of om zich voor te bereiden op de examens van de middenjury of op examens voor de certificering van hun competenties. Bij educatief verlof moet de werknemer normaal uitbetaald worden, op de gebruikelijke wijze. Zijn of haar werkgever kan een terugbetaling van de desbetreffende uren verkrijgen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid.