FAQ

De meest voorkomende vragen ...

 • Voor wie zijn de gratis opleidingen bestemd?

  Enkel werknemers die vallen onder het PC 336 kunnen gebruik maken van het gratis aanbod. Het gaat m.n. om werknemers bij: accountants en belastingconsulenten, boekhouders en boekhoudfiscalisten, bedrijfsrevisoren, bouwarchitecten, landmeter-experten, advocaten, deurwaarders en dierenartsen.

 • Aan welke voorwaarden moet er worden voldoen om recht te krijgen op een premie?

  Er zijn 4  belangrijke voorwaarden:

  1. De onderneming moet vallen onder het PC 336
  2. De opleiding moet rechtstreeks verband houden met de functie die men uitoefent
  3. De opleiding moet gegeven zijn door een erkende opleidingsverstrekker
  4. De nodige documenten moeten worden toegevoegd aan de aanvraag, m.n. het aanwezigheidsattest (dit krijgt u na afloop van de opleiding) en de factuur van de opleiding. Alle informatie is hier te vinden.
 • Komen opleidingen die gefinancierd worden met de kmo-portefeuille of opleidingscheques ook in aanmerking voor de premies?

  Opleidingen waarvoor KMO-portefeuille geldt kunnen in aanmerking komen voor een opleidingspremie. Opleidingen die gedeeltelijk met opleidingscheques worden betaald komen niet in aanmerking daar een opleiding moet gefinancierd worden door de onderneming/werkgever.

 • Hoeveel bedraagt de premie juist?

  Per opleidingsduur van 3 uur krijgt u een premie van 30 euro. U heeft jaarlijks recht op een totaalbedrag van minimum 1750 euro premie. Indien de bijdrage aan het fonds meer is, dan kan u meer premie krijgen. Dit kan u nagaan bij uw sociaal secretariaat.

 • Welke soort opleidingen komen niet in aanmerking voor een premie?

  Opleidingen die:

  • geen verband houden met uw functie,
  • niet betaald zijn door de werkgever/onderneming,
  • gratis worden aangeboden door een leverancier of examentijd.