Historiek PC336

Het paritair comité 336 is in 2009 van start gegaan. Daarvoor vielen de werknemers (en werkgevers) van dit paritair comité onder het paritair comité 218, nu paritair comité 200.

In concrete wilt dit zeggen dat in 2009 ruim 27.000 werknemers naar een nieuw paritair comité verhuisden. Het gaat om de werknemers bij: advocaten, gerechtsdeurwaarders, accountants en belastingconsulenten, boekhouders en boekhouders-fiscalisten, bedrijfsrevisoren, bouwarchitecten, landmeter-experten en dierenartsen.

In 2010 werd het eerste sectoraal protocolakkoord afgesloten. Met de cao van 14 november 2011 werd het Vormingsfonds opgericht als fonds voor bestaanszekerheid opgericht. Sinds 2010 wordt tweejaarlijks een sectoraal akkoord gesloten, met de daaruit vloeiende cao’s. Alle cao’s staan bij ‘CAO’s'.

Sedert 2014 wordt gewerkt aan de functieclassificatie.