Liberform

Liberform is het opleidingscentrum voor de sector van de vrije beroepen. In februari 2015 is een coördinator aangesteld om de werking van het opleidingscentrum uit te bouwen.

Beheerscomité

Het opleidingscentrum is opgericht door het Paritair comité 336 met het statuut van fonds voor bestaanszekerheid. Een beheerscomité, samengesteld uit werkgeversorganisaties en vakbonden, tekenen de strategische lijnen uit waar het opleidingscentrum zich op moet focussen. De werkgeversorganisaties zijn: UNIZO, VBO en UCM. De vakbonden zijn: ABVV (BBTK -SETCA), ACV (LBC-NVK en CNE) en ACLVB.

Klik hier voor meer info over de interprofessionele organisaties.

Voor wie

Welke werkgever en werknemers kunnen dan beroep doen op deze dienstverlening? Niet alle vrije beroepen vallen onder PC336, maar wel:

 • Werknemers bij accountants en belastingsconsulenten
 • Werknemers bij boekhouders en boekhoudfiscalisten
 • Werknemers bij bedrijfsrevisoren
 • Werknemers bij bouwarchitecten
 • Werknemers bij landmeter-experten
 • Werknemers bij advocaten
 • Werknemers bij deurwaarders
 • Werknemers bij dierenartsen

Het paritair comité van de vrije beroepen herbergt niet (!):

 • Werknemers bij notarissen (PC216)
 • Werknemers bij apothekers (PC313)
 • Werknemers bij vastgoedmakelaars (PC323)
 • Werknemers bij medische beroepen (PC330)

Doelstelling

Liberform heeft als eerste opdracht vormings- en tewerkstellingsactiviteiten te organiseren of te ondersteunen ten voordele van de werknemers, waaronder de risicogroepen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een werknemer die niet (meer) de gepaste kwalificatie heeft door de introductie van nieuwe technologieën zoals digitalisering. In het sectoraal akkoord van 2015-2016 wordt eveneens voorzien in een stelsel van opleidingspremies om vormingsactiviteiten bij werknemers én werkgevers van het paritair comité te bevorderen.

Hoe

 • Met gratis opleidingen wil Liberform werknemers versterken in hun algemene competenties.
 • Met opleidingspremies wil Liberform werknemers en werkgevers ondersteunen in het versterken van hun competenties.
 • Door samen te werken met VDAB, Actiris en Le Forem wil Liberform enerzijds de werkgevers helpen bij aanwervingen en het opstellen van vacatures , en hen informeren rond werkplekleren, en anderzijds de werknemers helpen bij het in kaart brengen en versterken van hun  competenties.
 • Door studie en onderzoek wil Liberform zowel zicht houden op de evolutie binnen de sector als de vinger aan de pols houden over welke competenties aangescherpt moeten worden bij werknemers en werkgevers.