Missie

Visie

Liberform is nodig ‘omdat opleiding de blik verruimt’.

In 2030 wil Liberform dat elke werkgever en werknemer die beroep kan doen op de dienstverlening van Liberform dit effectief doet, hetzij de gratis opleiding, hetzij de premies, hetzij wat het aanbod dan is.

Missie

Liberform is de referentie in de sector van de vrije beroepen. Liberform verzamelt, informeert, sensibiliseert, brengt samen en zorgt voor een drempelverlaging bij opleiding en vorming.

Kernwaarden

Liberform is bereikbaar, efficiënt, innovatief en ambitieus.

Ambitie? 

Ja, ambitie! Wij willen de komende jaren groeien in bereik en als referentie.