Opleidingsaanbod

In het najaar van 2017 nam Liberform een enquête af bij werkgevers in de sector. 94% van de respondenten moest erkennen dat de opleidingen/bijscholingen die gevolgd werden door hun werknemers vaktechnisch van aard waren. 14% zei dat werknemers algemene opleidingen volgden en 9% duidde aan dat werknemers ook weleens een opleiding volgden in het kader van persoonlijke ontwikkeling.

Vanuit Liberform trekken we voluit de kar van competentieversterking van de werknemer, met name op het vlak van de algemene competenties. Zoals de cijfers immers tonen ligt daar heel wat mogelijkheden.

Daarom biedt Liberform In het kader van competentieversterking heel wat opleidingen aan die gratis zijn voor de werknemers die vallen onder het paritair comité. De focus voor deze opleidingen ligt op het versterken van de algemene competenties. Versterken van de taal, van bureautica-toepassingen en persoonlijke ontwikkeling. Het gaat zowel om klassikale opleidingen als over e-learning.