Over Liberform

"Liberform, of het opleidingscentrum voor de sector van het vrije beroep, heeft als eerste opdracht vormings- en tewerkstellingsactiviteiten te organiseren of te ondersteunen ten voordele van de werknemers, waaronder de risicogroepen."

Bovenstaande tekst komt uit de cao van 14 november 2011. Sinds 2015 geeft Liberform concrete invulling hieraan. Een gratis opleidingsaanbod wordt aangeboden voor werknemers die werken binnen het paritair comité en werkgevers kunnen gebruik maken van een opleidingspremie voor opleidingen die betaald zijn voor werknemer of werkgever. Daarnaast wordt ook onderzoek gedaan naar specifieke thema’s die competentiegericht werken kan ondersteunen.