Subsidieaanvraag

Liberform voorziet voor de sector van de vrije beroepen in een stelsel van opleidingspremies

Wanneer een opleidingspremie aanvragen?

De werkgever kan een beroep doen op een opleidingspremie:

 • nadat die de opleiding voor de werknemer of voor zichzelf betaald heeft;
 • en zodra de opleiding ook effectief gevolgd is.

Opgelet: voor opleidingen gevolgd in 2017 kan tot en met 28 februari 2018 een opleidingspremie aangevraagd worden. MAAR: er kunnen geen wachtwoorden aangevraagd worden tussen 25 februari 2018 en 1 maart 2018 omdat we niet kunnen garanderen dat de aanvraag wordt gecontroleerd en een wachtwoord kan worden aangemaakt.

Hoe een opleidingspremie aanvragen?

De eerste keer dat u een premie wenst aan te vragen, registreert u zich hier. U vult de gegevens in van uw onderneming, een contactpersoon en een e-mailadres. U krijgt na controle – de manuele validering kan 24 uur duren - van Liberform een gebruikersnaam en login. Daarmee kunt u aan de slag.

Aanvraag toegang

Meteen aanloggen

 • Voor welke opleidingen kunt u een premie aanvragen?
  • De opleiding sluit aan bij de functie die de werknemer of werkgever uitoefent.
  • Opleidingen zowel tijdens als buiten de werkuren komen in aanmerking.
  • Het gaat om ‘formeel’ georganiseerde opleidingen, steeds met een externe docent.
  • Zowel e-learning, blended learning als opleiding met coaching zijn mogelijk.
  • Opleidingen moeten minstens 3 uur duren per sessie.

  Volgende opleidingen komen niet in aanmerking voor de premie: bedrijfsspecifieke opleidingen, gratis opleidingen aangeboden door leveranciers, teambuildingsactiviteiten en deelname aan examens.

 • Opleidingsverstrekkers

  Opleidingen die gevolgd worden bij opleidingsverstrekkers die een kwaliteitslabel dragen dat erkend is in het kader van het indienen van subsidiedossiers bij de overheid of voor gebruik van incentives van de overheid ( bv Qfor-certificaat, ISO-certificaat, EFQM, ESF-label,…) komen in aanmerking voor tussenkomst.
  Ook opleidingen die geïnitieerd of erkend zijn door instituten, ordes en kamers erkend van overheidswege komen in aanmerking voor de premie.

 • Wat houdt de opleidingspremie in?

  Wanneer een werknemer of werkgever een opleiding volgde bij een erkend opleidingsverstrekker, kan een tussenkomst in de vorm van een opleidingspremie gevraagd worden aan Liberform. De tussenkomst bedraagt respectievelijk 60 euro per dag of 30 euro per halve dag per deelnemer. Per onderneming wordt minimum 1.750 euro voorzien met als maximum de jaarlijkse bijdrage aan het fonds van PC336.

  1 factuur staat gelijk aan 1 premie-aanvraag ongeacht het aantal lesmomenten of deelnemers. Bij de aanvraag dienen alle attesten samen te worden opgeladen. U hebt dus best uw factuur en uw aanwezigheidsattest bij de hand voor u de aanvraag start.