Voor wie?

Het paritair comité voor de vrije beroepen kan tot verwarring leiden. Even op een rijtje voor wie het bedoeld is: 

Onder een paritair comité vallen werkgevers en de werknemers. Met andere woorden, zelfstandigen zonder personeel vallen niet onder het paritair comité

Niet alle werkgevers-vrije beroepers vallen onder dit paritair comité. Voor de zorg- of medische beroepen kan richting PC330 worden gekeken, voor notarissen is er PC216. 

Onder het paritair comité voor de vrije beroepen vallen volgende beroepen:

  • Advocaten
  • Gerechtsdeurwaarders
  • Accountants en belastingconsulenten
  • Boekhouders en boekhouder-fiscalisten
  • Bedrijfsrevisoren
  • Bouwarchitecten
  • Landmeter-experten
  • Dierenartsen  

Voor de verschillende beroepen bestaan er ordes en instituten en beroepsfederaties. Het vademecum biedt u een zicht over de verschillende organisaties.