Voor wie?

Het paritair comité voor de vrije beroepen kan tot verwarring leiden. Even op een rijtje voor wie het bedoeld is: 

Onder een paritair comité vallen werkgevers en de werknemers. Met andere woorden, zelfstandigen zonder personeel vallen niet onder het paritair comité

Niet alle werkgevers-vrije beroepers vallen onder dit paritair comité. Voor de zorg- of medische beroepen kan richting PC330 worden gekeken, voor notarissen is er PC216. 

Onder het paritair comité voor de vrije beroepen vallen volgende beroepen:

Symbool advocaten Advocaten
Symbool gerechtsdeurwaarders Gerechtsdeurwaarders
Symbool accountants Accountants en belastingconsulenten
Symbool boekhouders Boekhouders en boekhouder- fiscalisten
Symbool bedrijfsrevisoren Bedrijfsrevisoren
Symbool architecten Bouwarchitecten
Symbool landmeters Landmeter- experten
Symbool dierenarts Dierenartsen

Voor de verschillende beroepen bestaan er ordes en instituten en beroepsfederaties. Het vademecum biedt u een zicht over de verschillende organisaties.