Wat?

De opleidingspremie is een financiële tussenkomst aan werkgevers of ondernemingen die de opleiding voor de werknemer en/of voor de werkgever betalen

Om in aanmerking te komen moet gevolgde opleiding aansluiten bij de functie die de werknemer/werkgever uitoefent. Deze opleidingen zijn formeel georganiseerd, en de opleiding wordt gegeven door een extern docent. Dit belet niet dat het kan gaan over in-company opleidingen natuurlijk. Een opleiding moet minstens 3 uur duren per sessie.

Enkele opleidingen komen niet in aanmerking: bedrijfsspecifieke opleidingen, gratis opleidingen aangeboden door leveranciers, teambuildingsactiviteiten en deelname aan examens. 

Opleidingen gevolgd bij een opleidingsverstrekker met een kwaliteitslabel, of opleidingen die erkend zijn in het kader van permanente vorming (dus erkend door de instituten of ordes) komen in aanmerking voor de opleidingspremie. 

De tussenkomst bedraagt respectievelijk 60 euro per dag of 30 euro per halve dag per deelnemer. Per onderneming wordt minimum 1.750 euro voorzien met als maximum de jaarlijkse bijdrage aan het fonds van PC336.