Werkgever

 

'Coaching is unlocking a peron's potential to maximize their own performance. It's helping them to learn rather than teaching them.' (Tim Gallwey)

Gemotiveerde werknemers zullen hun talenten willen ontwikkelen. Maar ook als werkgever hebt u baat bij de competentie-versterking van uw medewerkers.

Liberform kan u helpen met:

  • gratis opleidingen voor uw werknemers
  • informatie over premies voor betalende opleidingen
  • informatie over werkplekleren

Gratis opleidingen

Liberform selecteert uit de markt die opleidingen die specifiek voor medewerkers in de vrije beroepen interessant zijn.
De focus ligt op algemeen vormende opleidingen.
De thema’s zijn: taal, burotica en persoonlijke ontwikkeling.

Opgelet: Deze opleidingen zijn exclusief bedoeld voor werknemers die vallen onder PC336, voor hen zijn ze ook gratis.

Ons volledige aanbod van gratis opleidingen vindt u hier.

 

Premies

U kunt als vrij beroeper een beroep doen op premies of financiële tussenkomst.

Sectorale opleidingspremie

In het protocolakkoord beslisten de sociale partners om via een opleidingspremie een tussenkomst aan te bieden aan werkgevers, voor training voor zichzelf of hun werknemers.

Klik hier voor alle informatie rond de opleidingspremie.

KMO-portefeuille

Via de kmo-portefeuille zijn er subsidies mogelijk voor opleiding, advies, strategisch advies, internationaal ondernemen, technologieverkenning en coaching. Voorwaarde is dat die worden ingekocht bij erkende dienstverleners.

Klik hier voor alle informatie over de kmo-portefeuille.

 

Werkplekleren

Binnen de sector van de vrije beroepen krijgt werkplekleren meestal de vorm van een stage voor studenten. Wellicht is het ook zinvol om een werkzoekende werkplekleren aan te bieden om zo ervaring op de werkvloer op te doen.

Interesse? VDAB en Actiris werken met o.a. Liberform samen om de instroom van werkzoekenden in de sector zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Op de website van VDAB leest u meer over het vinden van geschikte kandidaten, het uitschrijven van trefzekere vacatures, de opleidingen voor werknemers en werkzoekenden, het werken met IBO (individuele beroepsopleiding), tewerkstellingsmaatregelen en opleidingssteun.

Op de website van Actiris  leest u meer over de arbeidsmarkt, het rekruteren van geschikte profielen, het aanbieden van stages voor werkzoekenden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.