De sectorfoto 2019

Ieder jaar krijgt Liberform via de Rijksdienst van Sociale Zekerheid (of RSZ) de cijfers aangeleverd met betrekking op de sector van het vrije beroep paritair comité 336. Op die manier kan het fonds zien wie er werkzaam is binnen de sector, waar zich de meeste werkgevers en de grootste ondernemingen bevinden. Achteraf kan het vormingsfonds haar acties afstellen op basis van deze gegevens.

In de cijfers van het jaar 2019 treffen we geen grote verschillen aan ten opzichte van de cijfers anno 2018. Wanneer we het globale beeld van de sector bekijken zien we dat de meeste werkgevers van PC336 in de provincie Antwerpen aan de slag zijn, op de voet gevolgd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 44,3 % van deze werkgevers is werkzaam als economisch vrije beroeper, maar de advocaten steken er als enige specifieke beroepscategorie met kop en schouders boven uit; zij zijn goed voor 31,27 procent.

Opnieuw zien we dit jaar dat slechts één op de vijf ondernemingen binnen het PC336 groter is dan 4 werknemers (17,92 %). De micro-onderneming is dus op haar manier de grootste soort onderneming binnen de sector. Op het vlak van werknemers ziet dit er echter helemaal anders uit, slechts één derde van de werknemers is in dienst binnen een micro-onderneming, 13 procent is werkzaam binnen ondernemingen met meer dan 200 werknemers in dienst. Het grootste aantal werknemers is in de provincie Vlaams-Brabant aan de slag is. De verklaring hiervoor ligt in het feit dat de zogenaamde Big Four zich in de Brusselse Rand bevinden. Op de voet volgen de provincie Antwerpen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De meeste werknemers zijn trouwens actief binnen de economische beroepen, meer bepaald bij accountants en belastingconsulenten.

Hoe ziet het profiel van een werknemer eruit? 71,15 procent van de werknemers binnen de sector van het vrije beroep PC336 is vrouwelijk, iets minder dan de helft hiervan werkt deeltijds. De mannelijke deeltijdse medewerker neemt het kleinste stukje van de taart voor zijn rekening, 3,14%. De leeftijd van de meeste werknemers in de sector bevindt zich tussen de 25 en 29 jaar. De grootste verklaring hiervoor kunnen we zoeken in het feit dat de meeste stagiairs, ingeschreven als werknemer, zich binnen deze leeftijdscategorie bevinden. Hierna volgt de leeftijdscategorie 30 tot 34 jaar. De daling die zich na de leeftijd van 35 jaar inzet kan eventueel verklaard worden doordat werknemers op zelfstandige basis een vrij beroep gaan uitoefenen of elders aan de slag gaan. Verder wordt er per provincie een inschaling gemaakt van het aantal werkgevers en -nemers binnen iedere economische activiteit. Voor meer informatie en een beknopt overzicht van de cijfers bekijk hier alle data van onze sectorfoto.