De architect bouwexpert in een samenleving onderworpen aan constante verandering

Onze technologie verandert dagelijks, onze wereld evolueert aan een razend tempo en zo ook onze steden en gebouwen. Onze huizen en stedelijke leefomgeving zal in de loop van de 21ste eeuw sterk veranderen. Architecten-bouwexperten dienen hierop in te spelen, over na te denken en ook hun projectontwerpen zijn vernieuwend. Niet alleen qua ontwerp, maar ook qua technologie en het digitaliseren van de processen.

Benieuwd naar het volledige verhaal? Klik hier!

In België heeft het ontwerpproces bij architect-bouwexperten EU-normen veel vooruitgang geboekt met de komst van BIM (Bouw Informatie Model). Dit is een samenwerkingsmodel en een virtueel geïntegreerd geheel van driedimensionele bouwmodellen. Alle betrokken partijen kunnen simultaan bijdragen, informatie in- en outputten. Het BIM geeft niet alleen de visualisatie weer van het project maar ook andere gegevens worden in het model weergegeven; hoeveel kubieke meter beton zal er nodig zijn, welke steunbalken moeten waar geplaatst worden enz. Het informatiemodel werkt als het ware als een databank, zo ontworpen dat computerprogramma’s verschillende objecten op elkaar kunnen laten reageren. Alles wordt zo automatisch berekend en aangepast.

Naast het BIM kennen architecten nog verschillende tools om zowel collega’s als cliënteel kennis te laten maken met hun ontwerpen en projecten. Steeds vaker maakt men gebruik van 3D-printing en zelfs Virtual Reality. Door deze laatste kan de klant zich reeds een beeld vormen van hoe het project er in levende lijve zal uitzien.

Andere procedures die tegenwoordig digitaal verlopen binnen een kantoor zijn eerder van administratief van aard. De Energieprestatieregelgeving (EPB) kan via software die de overheid aanbiedt ingediend worden, daar in 2021 alle nieuwe gebouwen quasi energieneutraal moeten zijn.

Ecologie & Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zijn dan ook brandende onderwerpen binnen de bouwarchitectuur. Het energiebesparend bouwen zou stad, natuur en leefomgeving dicht bij elkaar moeten brengen. Talrijke projecten rond zogenaamde Smart Cities bestaan al binnen en buiten Europa. Stedelijke projecten waarbij stadstuinen ontstaan op daken, straatverlichting werkt op zonne-energie en WiFi-routers verwerkt in lantaarnpalen.