Artificiële intelligentie bij de gerechtsdeurwaarder

Binnen de juridische beroepen zijn advocaten niet de enigen die met digitalisering te maken krijgen, ook gerechtsdeurwaarders en hun medewerkers zien een verandering op technologisch vlak. De laatste jaren werd er hard gewerkt aan de modernisering en digitalisering van bijvoorbeeld de procedure van schuldinvordering. Dit zal voor een debiteur de kosten terugdringen en de administratieve last verminderen.

Benieuwd naar het volledige verhaal? Bekijk de volledige minidocu hier.

Artificiële intelligentie wordt al veel langer gebruikt door werknemers binnen het gerechtsdeurwaarderkantoor. Zo zijn er computersystemen zoals ProDos of Atlantis om het dossierbeheer te vergemakkelijken. Maar zoals we zien sijpelt langzaam maar zeker de automatisering overal binnen. Opzoekingen gebeuren sneller en er kruipt steeds minder tijd in het doorlopen van processen. Dit brengt met zich mee dat medewerkers moeten bijblijven wat betreft deze nieuwe ontwikkelingen. Het blijven investeren in opleidingen is hier belangrijk. Digitale geletterdheid moet aanwezig zijn bij een werknemer, want dit is van groot belang voor zowel de werkingesteldheid van de werknemer zelf als voor de werking van het kantoor in het algemeen.

De gerechtsdeurwaarder verleent advies en uitleg aan de partijen, plus hij streeft naar een oplossing die van nature tegenovergestelde belangen kan verzoenen. Dit alles geeft de deurwaarder een bijzonder statuut waardoor hij zich constant moet aanpassen aan een verder digitaliserende samenleving. Gebruik maken van verschillende digitale middelen kan de deurwaarder in staat stellen zich voortdurend aan de veranderingen aan te passen. De vraag die de gerechtsdeurwaarder zich stelt is: op welke manier kunnen we dit evenwicht realiseren en tegelijk bijdragen tot een modernere werking van het Gerecht? De nieuwe administratieve procedure voor de invordering van onbetwiste schulden en de invoering van de nieuwe elektronische betekeningswijze zijn een eerste stap in de goede richting.

Deze twee nieuwkomers dragen bij tot de vermindering van de administratieve overlast van de hoven en rechtbanken. Deze zorgen bij de deurwaarder voor een aanzienlijke besparing van tijd en kosten en vergemakkelijken de communicatie tussen de spelers van het proces, terwijl het respect voor de rechten van de partijen wel degelijk gewaarborgd blijft. Het zou de gerechtsdeurwaarder een stuk makkelijker maken wanneer men via een centrale database zou kunnen zien wie de schuldenaar is, of hij schulden heeft bij andere schuldeisers en wat de kansen zijn dat de schulden gerecupereerd kunnen worden. Er zijn verschillende digitale tools die al ter beschikking zijn van gerechtsdeurwaarders zoals CRGA. Dit is het Centraal Register van Gedematerialiseerde Akten. Hier worden alle door de gerechtsdeurwaarder opgestelde en ondertekende akten in een centraal register op een digitale drager bewaard. Dit zorgt voor een grotere transparantie van de gegevens en een vlottere toegang voor alle bevoegde personen.

Digitale geletterdheid is dus voor werknemers binnen het kantoor van een gerechtsdeurwaarder een belangrijk gegeven. Hier is echter nog dieper onderzoek nodig om effectief de rol van de werknemer binnen de digitale evolutie te leren kennen. Het sectorfonds, Liberform, heeft nog niet voldoende bedrijfsbezoeken gedaan bij gerechtsdeurwaarders om hier een duidelijk standpunt in te nemen. Bent u gerechtsdeurwaarder en mogen wij bij u even langskomen? Geef ons een seintje via info@liberform.be!