De landmeter-expert vs digitalisering

Digitalisering is niet meer weg te denken in ons leven en neemt alsmaar een grotere rol in, zo ook in de wereld van de landmeter-expert. Binnen dit beroep is STEM niet weg te slaan, want het bruist er van de technologische innovaties. Zowel de landmeters-experten als hun werknemers moeten deze ontwikkelingen op de voet volgen, aangezien het ervoor zorgt dat informatie gemakkelijker en sneller wordt verkregen en verwerkt.

Benieuwd naar het volledige verhaal? Klik hier!

De manier van informatiewinning heeft voor landmeter-experten de jongste jaren een nieuwe weg ingeslagen. De inwinning gebeurt niet enkel sneller, de verwerking ervan gaat ook steeds efficiënter. Er wordt niet meer enkel gewerkt met louter GPS-signalen, maar vandaag de dag wordt steeds meer en meer gebruik gemaakt van drones, in combinatie met deze GPS-signalen. Deze combinatie biedt vele voordelen. Zo moeten er op grote werven geen extra medewerkers rondlopen zodat er afstand kan gehouden worden van risicovolle situaties en omgevingen. Daarnaast kunnen punten die anders moeilijk in kaart te brengen zijn, zoals rivierbeddingen, makkelijker en nauwkeuriger worden opgemeten.

Een kanttekening in dit verhaal is dat landmeter-experten vaak gebruik moeten maken van een extern kantoor dat gespecialiseerd is in het vliegen met drones. Er moeten namelijk opleidingen gevolgd worden om te kunnen en mogen vliegen met drones, en investeren in een drone kost vaak meer tijd en energie dan één te huren.

Een andere techniek die nu ook gebruikt kan worden bij het landmeten is terrestrische 3D laserscanning. De lasers scannen het oppervlak van de objecten automatisch, systematisch en aan hoge snelheid tot op een afstand van 250 meter. Hierdoor zijn metingen actueler en vaak ook nauwkeuriger omdat ook complexe vormen kunnen worden vastgelegd. Met de komst van deze laserscanners kunnen buitenstaanders denken dat de landmeter een minder belangrijke rol krijgt omdat metingen met minder mankracht kunnen gedaan worden. Daar staat echter tegenover dat er vakkennis nodig is om de innovaties maximaal te benutten en om de kwaliteit te bewaken.

Door deze technologische revoluties krijgt de landmeter te maken met een verhoogde druk in de relatie met de klant. Door de digitalisering wordt er veel meer op korte termijn verwacht en gevraagd. Alles moet sneller kunnen werken om aan deze vraag tegemoet te komen. Om deze reden komen er op vlak van administratie wel vernieuwingen. Zo ontwikkelen er zich nieuwe programma’s om bijvoorbeeld juridische documenten  elektronisch te laten handtekenen.

Digitale geletterdheid is dus voor werknemers binnen landmeetkantoren een zeer belangrijk gegeven. Men moet constant bezig zijn met de digitale instrumenten en weten wat de landmeter-expert op dagdagelijkse basis produceert en bezighoudt.