Digitalisering in de sector: wat?

De juridische en fiscale vrije beroepen zijn complex, heterogeen, traditioneel conservatief en sociaal relevant. Advocaten, gerechtsdeurwaarders, accountants, bedrijfsrevisoren en boekhouders die in de sector werken zullen het concept ‘innovatie’ moeten verwelkomen, want het kan immers niet genegeerd worden. Echt innoveren en hier actief op inpikken vormt een grote uitdaging voor de ondernemingen en hun cliënten. Het zal menselijke creativiteit vereisen om de nieuwe ontwikkelingen op waarde te schatten en te maximaliseren binnen het beroep.

Ook andere vrije beroepen hebben te maken met de digitalisering in de sector. Zo heeft het ontwerpproces bij bouwarchitecten een grote vooruitgang geboekt met de komst van BIM. Naast het BIM kennen architecten nog andere tools om zowel cliënteel als collega’s te laten kennis maken met hun ontwerpen. Dat gebeurt steeds vaker door 3D-printing of het gebruik van Virtual Reality.

Het beroep van landmeter-expert heeft de jongste jaren een andere weg ingeslagen dankzij een andere manier van informatiewinning. Er wordt niet enkel gewerkt met louter GPS-signalen, maar vandaag de dag wordt steeds meer gebruik gemaakt van drones in combinatie met deze GPS-signalen. Een andere techniek die nog gebruikt kan worden bij het landmeten is terrestrische 3D laserscanning.

Bij dierenartsen zien we net zoals elders nieuwe technologieën ontstaan en de digitalisering sluipt ook hier binnen. Allereerst is er een verschuiving van conventionele radiologie naar digitale radiologie. Op de tweede plaats werden er reeds verschillende applicaties ontwikkeld die het contact tussen dierenhouder en dierenarts vergemakkelijken.

Van iedere beroepscategorie hebben we ook filmpjes ontwikkeld met duidelijke voorbeelden van digitalisering!

Bekijk de filmpjes!