Duaal leren

Omdat we moeten vaststellen dat de stap van onderwijs naar de arbeidsmarkt niet altijd vlekkeloos verloopt, is het nodig om na te denken over de opportuniteiten van duaal leren in het hoger onderwijs.

De focus van duaal leren ligt nu nog op het secundair onderwijs. We kunnen echter vaststellen dat daar veel leerlingen een algemene opleiding volgen om dan verder te studeren. Zij komen niet in aanraking met een doorgedreven vorm van werkplekleren.

Ook in het hoger onderwijs wordt vaak voor opleidingen gekozen die niet onmiddellijk naar een duidelijk beroep toeleiden. In deze opleidingen is werkervaring opdoen door middel van stages nog steeds niet verplicht, en eerder afhankelijk van hoe de instelling de opleiding invult.

 

Wat houdt duaal leren in? Bij duaal leren verwerft de leerling vaardigheden op school, een centrum voor deeltijds onderwijs of een Syntra-lesplaats én op de werkvloer. Hoeveel dagen er per week op de werkplek geleerd wordt, hangt af van de studierichting.

Inspiratie uit Wallonië

In Wallonië is er door het Marshallplan 4.0 al duaal leren ingevoerd in bepaalde masteropleidingen. Deze kan enkel gevolgd worden als een bacheloropleiding succesvol gevolgd werd en bevat 120 studiepunten.

Inspiratie uit het buitenland

Er zijn al enkele Europese landen die zich bezighouden met duaal leren: Zwitserland, Oostenrijk, Denemarken … Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn voor ons belangrijk omdat zij specifiek duaal leren invoeren in het hoger onderwijs en zelfs in academische bachelors en masteropleidingen. Duitsland heeft bijvoorbeeld trajecten voor architectuur, landmeetkunde, accounting … Het Verenigd Koninkrijk heeft zelfs een traject voor de opleiding rechten. Liberform zal hier verder onderzoek naar doen om te zien of ook in Vlaanderen dergelijke trajecten interessant kunnen zijn.