Tips & tricks om u te inspireren!

Liberform ontwikkelt tools om met uw personeelsbeleid van start te gaan.

De checklists:

De vrije beroeper is niet enkel een beroepsbeoefenaar, maar is een ondernemer en dus ook werkgever. Het gaat niet enkel over het beroep goed uitvoeren, maar ook over het aansturen van mensen, rekruteren, uw kantoor of praktijk aantrekkelijk houden voor potentiële werknemers en cliënten.

Personeelsbeleid” omvat veel thema’s, van vacatureopstelling tot outplacement en van diversiteit op het werk tot onthaalbeleid. Daarom probeert Liberform de sector te inspireren om op een effectieve manier hierop in te zetten. Wat hebben uw huidige en potentiële werknemers nodig om gelukkig te zijn op het werk en om een duurzame relatie te kunnen opbouwen met de werkgever.

Op welke manier trekt u de aandacht van kandidaten? Hoe motiveert men de juiste persoon, misschien wel de witte raaf, om te solliciteren? De veranderende arbeidsmarkt zorgt ervoor dat er moet gezocht worden naar nieuwe kanalen om geschikte medewerkers aan te trekken. De manier waarop de vacature opgesteld is speelt hier een cruciale rol. Op onze diverse arbeidsmarkt zijn er zeker opportuniteiten.

Zichzelf bewust zijn van mogelijke vooroordelen, benadrukking van enkel de minimaal vereiste competenties en aangeven waar er opleidingsmogelijkheden zitten; zijn al enkele manieren om een diverse doelgroep te bereiken. Heeft u er al eens aan gedacht om aan te werven via een IBO, stage of Level2Work- traject?

Wat als u de geschikte persoon heeft gevonden? Tijdens het onthaalbeleid krijgt de onderneming de mogelijkheid om interesse te tonen en te polsen naar de noden van de nieuwe medewerker. Hij of zij kan vertrouwd raken met de nieuwe omgeving, waarden en normen van de collega’s.

Doordat onze sector voor het merendeel bestaat uit kleine KMO’s, zal een onthaalbeleid hier in de meeste gevallen persoonlijker en minder formeel verlopen, maar deze cruciale stap mag niet uit het oog worden verloren.

krachtlijnen diversiteit.PNGDuiding krachtlijnen.PNG

Hoe kan u omgaan met diversiteit op het werk zonder dwingende maatregelen op te leggen? Hang deze poster op met de krachtlijnen rond diversiteit op het werk en maak het verschil! Heeft u graag meer informatie rond diversiteit op het werk? Bekijk dan ook zeker onze duiding bij de krachtlijnen of onze handige checklist.

Op de werkvloer is er steeds meer diversiteit. Jonge en ervaren medewerkers, mannen, vrouwen, personen met een arbeidsbeperking, werknemers van vreemde origine,... We komen dagelijks in aanraking met verschillende culturen en achtergronden. Desondanks steken nog vaak vooroordelen en stereotypen de kop op. Zowel op de werkvloer als daarbuiten.  

Rond dit thema bieden we u graag een informatieve brochure aan in samenwerking met 20 andere sectoren!

Website handleiding discriminatie 2019.PNG