Werkplekleren? Werkplekleren!

Een pleidooi voor werkplekleren

Werkplekleren is gekend onder verschillende namen en vormen: stages, praktijklessen, leerwerkopleidingen e.d. Werkplekleren is zo een containerbegrip geworden voor verschillende interpretaties. De gemene deler is dat er sprake moet zijn van leren binnen een “authentieke” of “echte” werksituatie of een situatie die een arbeidssituatie benadert.

Werkplekleren is een leerproces dat steunt op ervaring en dat plaatsvindt in een echte praktijk met echte uitdagingen. Je past er de competenties verworven tijdens de opleiding, meteen toe in echte arbeidssituaties. Noodzakelijke algemene en beroepsgerichte competenties kunnen zo op uiteenlopende manieren verder verworven worden. Werkplekleren wordt dan ook gezien als een leersituatie, een deel van de opleiding.

Liberform is ervan overtuigd dat elke vorm van werkplekleren een meerwaarde heeft. Zowel voor studenten, aspirant-werknemers, aspirant-werkgevers, werknemers als werkgevers is het nuttig om de ervaring(en) van werkplekleren op te doen, zowel voor de professionele als de persoonlijke ontwikkeling.

wpl nl.JPG