Enquêtes

Liberform neemt jaarlijks een enquête af bij werkgevers in de sector van de vrije beroepen. Wij beseffen dat we op deze manier niet alle werkgevers bereiken, maar toch een representatief aantal.

Enquete_sfeer

De bedoeling is om na te gaan hoe werkgevers omgaan met hun personeelsbeleid, met opleiding op de werkvloer en het functioneren van hun werknemers. Op basis van deze informatie willen we vanuit Liberform:

  • Vinger aan de pols houden wat gebeurt in de sector, belangrijke tendensen of evoluties detecteren en opvolgen;
  • Nagaan waar er nood aan is;
  • Op maat van de sector werken.

De enquête wordt zowel in Vlaanderen, Wallonië als Brussel afgenomen.

download-button Download de resultaten van de enquête afgenomen in 2019.

download-button Download de resultaten van de enquête afgenomen in 2018.

download-button Download de resultaten van de enquête afgenomen in 2017.