Personeelsbeleid

De vrije beroeper is naast beroepsbeoefenaar vooral een ondernemer en hierdoor vaker een werkgever. Het draait niet alleen rond het goed uitvoeren van het beroep, ook het aansturen en rekruteren van werknemers en uw onderneming en praktijk aantrekkelijk houden voor cliënteel, zijn allemaal factoren waar men mee in aanraking komt.

De war for talent maakt het niet makkelijker om nieuw talent te vinden en/of te houden. Dus, niet enkel nieuw talent aantrekken is belangrijk, ook de eigen medewerkers tevreden houden is cruciaal. De werkgever moet het talent dat zich reeds in zijn of haar team bevindt stimuleren zich verder te ontwikkelen. Zo kunnen werkgever én team zich wapenen tegen bijvoorbeeld de uitdagingen van de aankomende automatisering en digitalisering.

Aan de slag? Liberform ontwikkelt tools om met uw personeelsbeleid van start te gaan.