Ziet u onze presentatie niet? Open deze dan in Google Chrome, Safari of via prezi.com

Tip: het is nog vele mooier op een volledig scherm.

Deze pagina wordt regelmatig bijgevuld. Bent u geïnteresseerd in dit thema? Hou dan zeker de pagina in de gaten.

De 5 gerichte Webinars worden live gebracht, maar blijven ook beschikbaar achteraf in de 2 landstalen.
Inschrijven kan via onderstaande links:

U kan de bijhorende PowerPoint presentatie opvragen via opleiding@liberform.be

Blogs

 • Investeer in uw menselijk kapitaal

  “Zeg nooit dat je niet genoeg tijd hebt. Je hebt precies evenveel uren per dag als Michaelangelo, Moeder Theresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson en Albert Einstein.” - H. Jackson Brown

  Binnen elke onderneming is er een evolutie voelbaar. Werknemers gaan van praktijkgericht de functie uitoefenen naar rollen waar meer flexibiliteit of wendbaarheid nodig is, en waar extra opleidingen wenselijk zijn. Menselijk kapitaal is uniek voor elke organisatie, waardoor het een belangrijke bron is om de meerwaarde van kennis en expertise als een voordeel uit te spelen.

  Investeren in opleiding wordt nog te vaak weggewaaid met “we hebben hiervoor geen tijd” of “we hebben hiervoor geen budget”. (blijkt uit de jaarlijkse Liberform enquête) Wat een geluk dat er voor deze problemen ook oplossingen gecreëerd worden:

  Wist u dat uw werknemers via Liberform gratis opleidingen kunnen volgen? Opleiding versterkt niet enkel de individuele competenties, maar het versterkt ook uw team in zijn geheel. De opgedane kennis en aangeleerde vaardigheden kunnen integraal worden toegepast en doorgegeven op de werkvloer. (ook wel informeel leren genoemd)

  Uiteraard blijven klassikale opleidingen hun plek behouden, maar steeds meer wordt er gebruik gemaakt van digitale leerplatformen zoals online leren, webinars, MOOC’s. Blended learning, de combinatie van zowel klassikaal, individuele begeleiding en digitale tools komt steeds meer voor. Immers, niet alles kan aangeleerd worden via een computerscherm. Hierdoor kunnen werknemers niet enkel snel iets nieuw aanleren, maar hoeven ze hiervoor niet altijd de verplaatsing te doen en zijn er verschillende vormen van interactie.

  Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat uw medewerkers gewapend zijn tegen de digitale evolutie die bezig is. Er komen veel tools en softwarepakketten op hun pad. Dit gaat dan niet enkel over bijvoorbeeld online boekhoudpakketten, juridische chatbots of het BIM-model, maar gaat ook over handige tools voor opleiding- en personeelsbeleid in uw onderneming. Om hierin mee te kunnen zal er een grondige basiskennis van digitale vaardigheden nodig zijn.

  De digitale transformatie zorgt er niet alleen voor dat ondernemingen meer en meer digitaal gaan werken, dat er STEM profielen nodig zijn in de sector en online samenwerkingsplatformen hun intrede doen; maar ook dat online leren ingeburgerd geraakt en dat thuis- en telewerk een plaats krijgt in uw praktijk. Door de digitale transformatie worden KMO’s weerbaarder voor een snel evoluerende werkomgeving en arbeidsmarkt.

  Deze eerste blog is een start van een reeks met 10 blogs en maar liefst 5 webinars die u gratis kan volgen. Bent u benieuwd naar meer tips & tricks voor uw personeel en personeelsbeleid? Hou dan zeker deze pagina, onze nieuwsbrief en de sociale media in de gaten.

  Sinds kort bundelen wij al onze troeven samen in één toolbox. U kan er niet enkel informatie over Liberform en onze sector in terug vinden, maar er zitten ook handige checklists, tips en tricks in. Wilt u graag eens snuisteren in onze toolbox?

  Wilt u meer informatie over het uitwerken van een duurzaam personeelsbeleid?

  Wij komen graag langs om deze persoonlijk aan u te overhandigen en u wegwijs te maken in de Liberform toolbox.

  Vraag uw toolbox aan via info@liberform.be

 • Peter-meterschap

  De onthaalperiode is belangrijk voor zowel de onderneming, de collega’s als de nieuwe medewerker. Maar hoe gaat u de nieuwe collega nu wegwijs maken in uw onderneming? Doet u dit als zaakvoerder zelf? Of laat u dit werk over aan een enthousiaste collega?

  Een peter of meter kan een cruciale rol spelen bij het onthaal. Misschien u even inspireren wat een gemotiveerde collega kan betekenen voor de nieuwe medewerker?

  De peter/meter doet veel meer dan enkel laten zien wat de job inhoudt. Deze taak is zelfs misschien weggelegd voor een andere collega? Een peter/meter zorgt immers voor een informeel netwerk, waar een nieuwe medewerker heel veel interne do’s en don’ts kan verzamelen. Niet enkel formele kennis, zoals waar gaat het bedrijf naartoe en wat zijn de normen en waarden, maar ook waar de koffie staat en of er wel of geen boterhammen voorzien moeten worden.

  Een nieuwe medewerker leert zo sneller zijn plekje in de organisatie kennen, voelt zich welkom en begeleid. De nieuwe collega zal vanaf de start belangrijke fundamenten leggen en banden scheppen die misschien verloren gaan als er niet voldoende aandacht wordt besteed aan de start van een nieuwe job.

  Natuurlijk is het belangrijk dat een meter of peter bepaalde vaardigheden en attitudes meester is. De eerste indrukken van uw onderneming gaan de rest van de nieuwe medewerker zijn carrière bij u bepalen. Over het algemeen kan men stellen dat een meter of peter goede luistervaardigheden moet hebben, heel geduldig moet zijn en goed moet kunnen communiceren. Een groot inlevingsvermogen en een grote loyaliteit naar de organisatie toe is een grote plus. Een meter/peter kan op dit proces dus een grote impact hebben.

  Wilt u hierover graag meer weten? Bekijk dan zeker onze onthaalbrochure en checklist rond onthaal waarin u veel praktische toepassingen kan vinden of bekijk onze Webinar rond onthaalbeleid in samenwerking met de Universiteit Gent.

  Geïnteresseerd in alles rond personeelsbeleid? Bekijk dan zeker onze tools en schrijf u in op onze komende Webinars.

 • Communiceren en feedback

  Als werkgever/verantwoordelijke is er niets zo fijn als gemotiveerde medewerkers bezig te zien. Het enthousiasme zorgt voor een positieve werksfeer. Voor die werksfeer heeft u als verantwoordelijke de sleutel in handen: goed communiceren en op tijd (constructieve) feedback geven. Een evenwicht moet gevonden worden tussen het werk af krijgen, feedback geven en de nodige ruimte voorzien om de competenties van de werknemers te zien groeien en/of afscherpen.

  Maar hoe begint u hier aan? Alvast enkele tips rond het ‘werkbaar’ maken van het werk: Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers werkbaar werk hebben?

  Maar naast de fysieke behoeften van een medewerker, zijn er drie essentiële psychologische basisbehoeften: de behoefte aan Autonomie, Betrokkenheid en Competentie (het ABC-model). Wanneer deze behoeften vervuld zijn, zijn medewerkers gemotiveerd, voelen ze zich goed in hun vel en presteren ze beter.

  Communiceren en opbouwende feedback geven speelt een belangrijke rol in het functioneren van uw team. Feedback geven zorgt er immers voor dat uw medewerker zich meer betrokken voelt, maar ook dat er autonomie gegeven wordt. Dit voelt voor de medewerker aan als een basis van vertrouwen in zijn of haar kunnen.

  Er bestaan verschillende manieren om met uw medewerker in dialoog te treden. Bijvoorbeeld een regelmatig feedbackmoment inlassen voor uw medewerkers kan zijn vruchten afwerpen. Niet alleen verhoogt het de betrokkenheid, u geeft ook blijk van interesse in het traject dat een medewerker aflegt of in zijn projecten. (bekijk ook zeker onze toolspagina voor meer informatie)

  Een tip: geef feedback vanuit echte, concrete gebeurtenissen die beschreven kunnen worden en waarmee u helder kan aantonen wat u bedoelt.

  Corona plaatste vele werkgevers en verantwoordelijken voor een stevige uitdaging: communiceren op verschillende manieren met de medewerker. We zijn allemaal noodgedwongen beginnen telewerken. Dit bracht technische uitdagingen met zich mee, organisatorische uitdagingen, maar ook communicatie-uitdagingen. Maar communiceren kan je leren.

  Wilt u hierover graag meer weten? Volgens dan zeker ons Webinar: 26/5 om 10:00 uur: “Over open en verbindend communiceren en constructieve feedback”. Of herbekijk later via ons YouTube kanaal.

 • Sollicitatiegesprek en sollicitatiefeedback

  Een sollicitatiegesprek afnemen; dat kan u leren!

  “Tachtig procent van succes is een kwestie van opdagen.”- Woody Allen

  Een eerste gesprek met een potentiële medewerker is nooit simpel. Tijdens het sollicitatiegesprek gaat u als werkgever immers op zoek naar het antwoord op de vraag: “Kan deze persoon in dit bedrijf, voor die functie voor een meerwaarde zorgen?”

  Daarom is het zowel voor u als werkgever als voor potentiële kandidaten belangrijk dat de vacature een goede weergave is van de vaardigheden die nodig zijn voor de job, en (indien mogelijk) wat de groeiperspectieven zijn (cfr. ontwikkelingsmogelijkheden). Het is ook opportuun dat de vacature de cultuur van de onderneming uitstraalt: de waarden en werking van de onderneming of de ambitie van onderneming kunnen kandidaten inspireren.

  Daarnaast is het essentieel dat de sollicitatieprocedure voor iedereen duidelijk is: zal het nodig zijn om een online test in te vullen? Zijn er verschillende sollicitatierondes? Is er een uiterste sollicitatiedatum voorzien? Vergeet deze dan ook niet te vermelden. Denk ook aan de GDPR wetgeving en geef aan of de gegevens van de sollicitanten zullen worden bijgehouden om een wervingsreserve aan te leggen.

  Vooroordelen en stereotypen steken snel de kop op. Iedereen zou de kans moeten krijgen om in een job te groeien. Personen die al (vaak) negatieve ervaringen meenemen uit vroegere sollicitaties zijn (vaak) bang om opnieuw afgewezen te worden, die talenten wil u niet afschrikken.

  Heeft u de juiste kandidaat gevonden? Super, dan start er een heel nieuw hoofdstuk, zeker als het een eerste medewerker is. Laat u dan begeleiden door uw sociaal secretariaat, zodat u minstens administratief in orde bent.

  Vergeet ook zeker niet de niet weerhouden kandidaten te contacteren, een grote kans dat de sollicitanten heel veel kunnen leren uit uw feedback.

  Wilt u hierover graag meer weten? Nood aan meer tips & tricks? Bekijk dan zeker onze tools zoals de nieuwe personeelsbrochure en download de handige checklist vacatureopstelling.

 • Hoe houdt u uw medewerkers gemotiveerd?

  "People join companies, but leave bosses"

  In een kennissector zijn de werknemers het belangrijkste kapitaal. Hen motiveren en inspireren zijn daarbij cruciaal. Uit het werkbaarheidsrapport 2019 (SERV) kwam echter werkstress, en met name psychische vermoeidheid bij de sector van de vrije beroepen als grootste knelpunt naar boven. Ook de werk-privébalans geven de werknemers mee als één van de werkpunten. Maar hoe pakt u dit nu concreet aan?

  Bij onze bedrijfsbezoeken hoorden we steeds dat investeren in werknemers zijn vruchten afwerpt. Initiatieven zoals personeelsdagen, etentjes, verjaardagen vieren of een attentie voorzien tijdens de feestdagen zijn goed voor de moraal en het teamgevoel.

  Het blijvend motiveren van werknemers is een werk van lange adem. Het is daarom niet slecht om iemand in de onderneming deze taak toe te vertrouwen. Dit kan HR zijn, maar kan ook een medewerker zijn die daar talent voor heeft, en die u als werkgever daarin vertrouwt. Iemand die voldoende de cultuur van de onderneming kent om, in samenspraak met de werkgever/directie, leuke acties kan organiseren. Misschien kunnen jullie samen deelnemen aan een fietstocht voor het goede doel of het kantoor op bepaalde gelegenheden versieren? Beluister uw collega’s naar waar zij nood aan hebben of energie uit halen. Want dat hoopt u natuurlijk te doen: uw medewerkers nieuwe energie geven om er volop tegenaan te gaan.

  Uw medewerkers zijn immers niet enkel de mensen waarop u kan rekenen voor de zakelijke kant, maar zij zijn ook de ambassadeurs van uw onderneming. Zij zijn vaak het eerste contact met de klanten en buitenwereld, maar kunnen ook anderen gemotiveerd krijgen om bij u aan de slag te gaan. Zij kunnen dus zo voor een positieve boost zorgen van uw employer brand. (Nog niet bekend met het begrip “employer branding”? Bekijk dan zeker onze personeelsbrochure voor meer uitleg.)

  Als leidinggevende kunt u een grote invloed hebben op de motivatie van uw medewerkers. Bent u nieuwsgierig? Lees dan onze personeelsbrochure, bekijk onze webinars of volg één van onze opleidingen om uw leiderschap een boost te geven!

   

 • Maak werk van ergonomie!

  “Even if you are on the right track, you’ll get run over if you just sit there.” – Will Rogers

  Uit onderzoek van IDEWE1 blijkt dat 7 op de 10 werknemers te weinig beweegt.

  Kenniswerkers zitten over het algemeen te veel en bewegen te weinig. Wist u dat de Wereldgezondheidsorganisatie voorschrijft om minstens 5 dagen per week een half uur matig te bewegen of 3 dagen een klein half uur intensief te bewegen?

  Beweging is goed voor de gezondheid. Toch lukt het vaak niet om voldoende beweging in te bouwen in het dagelijks leven. "Te weinig tijd" of "te moe" zijn vaak geformuleerde excuses.

  Een wandeling tijdens de middagpauze heeft nochtans een positief effect op de fysieke gezondheid en kan dus al een groot verschil maken. Bovendien zorgt dat ervoor dat uw medewerkers nadien met een fris hoofd weer aan de slag kunnen.

  Daarbij is het belangrijk om te zorgen voor een goede werkhouding, zo kunnen lichamelijke klachten vermeden worden. Daarvoor is een correct ingerichte werkplek van groot belang.

  Wilt u graag meer weten? Veel tips en tricks kan u onder meer hier terugvinden:

  Checklist zelfbeoordeling beeldschermwerkplek

  Stappenplan inrichting beeldschermwerk

  Bewegen is gezond

  Vlaams Instituut Gezond Leven

  Aanpassen van de helderheid, resolutie en tekengrootte van het scherm

  Start to stand

  Ik zie je wel zitten

  De inrichting van de beeldschermwerkplek zelf

  Hoe kan je ergonomisch werken?

  1 IDEWE (Groep IDEWE bestaat uit IDEWE vzw - Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW) en IBEVE vzw - Experten in milieu en veiligheid

 • Jobdesign

  "Employees who believe that management is concerned about them as a whole person - not just an employee - are more productive, more satisfied, more fulfilled. Satisfied employees mean satisfied customers, which leads to profitability.' - Anne M. Mulcahy (CEO Xerox)

  Het belang om uw werknemers duurzaam te kunnen inzetten wordt groter en groter. Ook het goed kunnen combineren van werk en privé en de mogelijkheden van flexibel werken, spelen hier een belangrijke rol om uw medewerkers op lange termijn gemotiveerd te houden. Samenwerken, analyseren, innoveren,… het blijft belangrijk. Een extra vaardigheid is nodig om deze competenties tot zijn recht te laten komen in de 21ste eeuw namelijk het gebruik van de digitale tools.

  Zijn er bepaalde taken die uw medewerker liever doet dan de andere? Is er misschien een andere collega die deze taak liever op zich neemt? Wat zijn de energiegevers en energievreters bij elke individuele medewerkers? Als u de functie gaat zien als een verzameling van taken en rollen, dan ziet u ook waar de functie wel of niet bij de persoon past.

  U kan bijvoorbeeld aan “jobcrafting” doen. Dit houdt het aanpassen van het takenpakket in zodat de verantwoordelijkheden beter overeenkomen met de kwaliteiten en interesses van de medewerker. Dat heeft een positieve invloed op het welzijn en de motivatie. Hier gaat de medewerkers dus zelf kunnen sleutelen aan zijn takenpakket.

  Jobcrafting is niet enkel die taken doen die men leuk vindt. Het gaat om de balans tussen taken die energie geven en taken die energie kosten. Dit zorgt voor arbeidstevredenheid, geeft meer energie, geeft meer motivatie, veel productiever en de person- job fit verbeterd aanzienlijk.

  Bij “jobcarving” wordt er gekeken naar de functie en verschillende taken, voor men iemand nieuw aanwerft. Hier start u als werkgever met het herbekijken van het takenpakket bij het opstellen van de vacatures. Welke sterktes zitten op dit moment in mijn team aanwezig en welke zwakke punten zou de nieuwe medewerker moeten kunnen opvangen? Kan deze functie eventueel ingevuld wordend door iemand uit de risicogroep?

  Inclusief jobdesign, is jobcarving maar op een verder niveau. Zo gaat u kijken naar de taken die geschikt zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld laaggeschoolden, personen met een arbeidsbeperking, personen met een beperkte kennis van het Nederlands,… U gaat het werk slim herinrichten zodat iedereen wint.

  Past dit binnen de competenties van het huidig team? Dan kan er in samenspraak met het team bekeken worden welke taken er eventueel kunnen doorgeschoven worden.

  Al deze technieken kunnen een antwoord zijn op de invulling van knelpuntberoepen en vacatures die lang openstaan. Zo kan u het talent dat uw pad kruist toch een mogelijkheid geven en een functie samen met uw team creëren. Er kan er een oplossing geboden worden voor de krapte op de arbeidsmarkt, werkdruk en de motivatie van uw medewerkers.

  Meer weten? Bekijk dan zeker eens deze website: http://www.inclusiefjobdesign.be/

  Geïnspireerd om aan uw personeelsbeleid te sleutelen? Vind nog meer informatie op onze tools pagina.

   

 • Versterk uw personeelsbeleid door inclusief ondernemen!

  Van Dale: ”in·clu·sief (bijwoord) met insluiting van, met inbegrip van”

  Het is niets nieuw, maar de samenleving en dus ook de arbeidsmarkt veranderen sterk. Dagelijks komt uw onderneming in contact met andere achtergronden, verschillende generaties op de werkvoer, mensen met een drempel tot de arbeidsmarkt,… maar ook met vacatures die door de krapte op de arbeidsmarkt moeilijk ingevuld raken. Inclusie zou misschien een oplossing kunnen zijn, maar wat betekent inclusie eigenlijk?

  Een inclusieve onderneming zet in op diversiteit en heeft daarbij oog voor het potentieel en talent van elke werknemer. De zichtbare vormen van diversiteit: leeftijd, geslacht, ras, taal, fysieke verschijningsvorm, kleding, gedragsstijl,…maar ook minder zichtbare verschillen zijn belangrijk: scholingsgraad, werkervaring, sociale achtergrond, interesses, talenten, levensdoelen,…. 

  Het belang van “inclusie” en daaruit voortvloeiend “inclusief ondernemen” is tweeledig. Enerzijds biedt het mogelijkheden voor ondernemingen om zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt van morgen. Anderzijds biedt het kansen voor mensen met een drempel tot de arbeidsmarkt om een job te vinden.

  Een inclusieve onderneming vertrekt vanuit de visie dat elke werknemer of werkzoekende op beroepsactieve leeftijd een arbeidsplaats kan vinden die overeenstemt met zijn talenten. Een inclusieve ondernemer slaagt er zo in mensen met drempels tot de arbeidsmarkt aan het werk te houden. Dat is niet altijd evident, maar er zijn verschillende gespecialiseerde dienstverlenende organisaties waar u als onderneming beroep op kan doen ter ondersteuning. (Vb: Le Forem, Vokans, I-Diverso, Antwerp Management School met de ID@Work test, uw sociaal secretariaat,…)

  Diversiteit stimuleert niet alleen de creativiteit en het innovatief denken van uw werknemers, maar verruimt ook de blik op de organisatie zelf. Wilt u graag meer weten? Bekijk onze personeelsbrochure, bekijk onze webinar of neem deel aan ons (digitaal) event rond diversiteit op het werk.

   

 • Offboarding en boomerangrecruitement

  “The expert in anything was once a beginner.” – Helen Hayes

  Als werkgever werft u medewerkers aan, maar af en toe moet afscheid genomen worden van medewerkers. Dit kan door ontslag of omdat de werknemer een andere uitdaging gevonden heeft, of omdat de werknemer partner wordt. Offboarding is belangrijk om een samenwerking op een goede manier af te sluiten. Het mag daarom zeker niet uit het oog worden verloren. 

  Bij een beëindiging kan een exitgesprek bijvoorbeeld relevante inzichten opleveren omdat medewerkers dan vaak meer vrijuit kunnen/durven spreken. Bovendien is het niet ongewoon dat later in de loopbaan opnieuw wordt samengewerkt.

  Inzetten op ex-medewerkers kan een slimme stap zijn naar een oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt. Uw ex-medewerker kent de onderneming al en ervaart een terugkeer mogelijk zelfs als weer thuiskomen. Dat heeft een vlotte integratie en start in de onderneming tot gevolg. Bovendien kan hij of zij de recent verworven ervaring in een andere werkomgeving delen en een frisse wind laten waaien. Kortom, het is een win-winsituatie voor zowel werkgever als werknemer wanneer ze elkaar een tweede keer tot samenwerken engageren. Dit heet met een hippe term “boomerangrecruitment”.

  Ook kunnen ex-medewerkers een belangrijke ambassadeur zijn voor het bedrijf en worden ze vaak gezien als authentieke informatiebron die geïnteresseerden inzichten kunnen geven over bijvoorbeeld de cultuur en de sfeer in het bedrijf waar ze vertrokken zijn.

  Onderschat zeker de waarde en de impact niet van een exitgesprek. Het kan u vooruithelpen bij nieuwe aanwervingen, het biedt u de kans te leren uit eventuele “fouten” of u leert signalen te herkennen.

  Wilt u hierover graag meer weten? Lees onze personeelsbrochure of bekijk onze checklists.

 • U bent al meer bezig met MVO dan u denkt!

  Wilt u de gevolgen van uw activiteiten voor mensen binnen en buiten uw bedrijf verbeteren? Streeft u naar het creëren van diensten die voor de maatschappij een meerwaarde zijn? Of let u op de effecten van uw activiteiten op het milieu? Weet dat u dan al bezig bent met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)!

  Want MVO houdt in dat u als bedrijf rekening houdt met de mogelijke effecten van uw activiteiten op de maatschappij en het milieu. Het gaat breder: er is eveneens aandacht voor mensenrechten, sociale en ethische kwesties, milieukwesties en consumentenbelangen.

  Met SDG (Duurzame ontwikkelingsdoelen) werd in 2015 een kader ontwikkeld rond economische, sociale en ecologische aspecten die duurzame ontwikkeling ondersteunen. Dit kan een inspiratiebron zijn voor het uitwerken van uw strategie rond MVO.

  Maar wat kan dit nu concreet betekenen voor u, als vrije beroeper?

  Niet enkel het verstandig gebruik van energie, verwarming en water komt er aan te pas; maar ook bijvoorbeeld een mobiliteitsplan waarin wandelen, fietsen en openbaar vervoer voor werknemers en/of klanten gepromoot wordt. Het stimuleren van welzijn en ontwikkeling voor werknemers en erkennen dat een goede gezondheid en welzijn de ganse bedrijfsvoering ondersteunt.

  U ziet, MVO gaat veel verder dan enkel het ecologische aspect. Wilt u graag meer weten?

  • Bekijk onze factsheet
  • Volg een opleiding rond de Sustatool
  • Volg een workshop via Liberform
   • Wat is MVO voor vrije beroepen? September 2021
   • De Sustatool voor de vrije beroeper. September 2021
   • MVO in marketing en communicatie. Oktober 2021
  • En hou onze communicatiekanalen in de gaten voor meer informatie.

  Wilt u NU aan de slag met MVO? U staat er niet alleen voor!

  In Vlaanderen kunt u terecht bij het Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De website www.mvovlaanderen.be reikt u alle informatie, voorbeelden en instrumenten aan op het vlak van MVO. U verneemt er hier alles over en kunt ook zelf aan de slag.

  Ook in Brussel is MVO aanwezig in diverse sectoren. Het is er de stuwende kracht achter de bedrijfsuitoefening van steeds meer ondernemingen. Meer informatie over MVO in Brussel vindt u op de website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Meer en meer ondernemingen van verschillende omvang en in allerhande sectoren (privé, publiek, sociale economie,…) ontwikkelen zich ook in Wallonië op het vlak van MVO. Op de website rse.wallonie.be vindt u meer informatie over de voordelen van dit concept en hoe u er zelf aan kunt beginnen.