Digitalisering in de sector van het vrije beroep

Liberform wil de focus leggen op de digitale geletterdheid binnen de sector. Daar werken met de computer, het afstemmen van verschillende apparatuur en het meer flexibel werken de ingang vindt, wordt de digitale geletterdheid en het omgaan met de verschillende instrumenten nog crucialer. Bij vele vrije beroepen wordt meer en meer gedigitaliseerd en worden verschillende programma’s ontwikkelend die zeker als innovatief mogen gezien worden.

Liberform heeft twee grote acties op poten gezet:
Ten eerste heeft het vormingsfonds verschillende video’s gemaakt rond digitalisering en automatisering binnen het vrije beroep. We laten iedere beroepscategorie onder PC336 aan bod komen om haar verhaal te doen. Hieraan werden verschillende blogs gekoppeld.
Bekijk zeker deze filmpjes & blogs voor meer informatie over de digitalisering in het vrije beroep! 

Ten tweede zal Liberform een werkgroep opstarten om met verschillende actoren het gesprek aan te gaan over automatisering en invloed hiervan op knelpuntberoepen in de sector. Deze actoren zullen in eerste instantie bestaan uit de categorie van de zogenaamde harde STEM – bouwarchitecten en landmeter-experten. We hopen door deze gesprekken een duidelijke lijn uit te tekenen die we kunnen doortrekken naar de andere beroepscategorieën om ook hier knelpunten aan te halen. Zin om deel uit te maken van een werkgroep? Geef ons een seintje via info@liberform.be