Duaal leren in de praktijk

Wat houdt duaal leren in? Duaal leren valt onder de noemer van werkplekleren. Hierbij verwerft de leerling vaardigheden op school, een centrum voor deeltijds onderwijs of een Syntra-lesplaats én op de werkvloer. Hoeveel dagen er per week op de werkplek geleerd wordt, hangt af van de studierichting.

Sinds 1 september 2019 werd het duale onderwijssysteem over heel Vlaanderen uitgerold. 187 scholen in het secundair onderwijs stapten mee in het proefproject Duaal Leren, en dit in meer dan vijftig verschillende studierichtingen. Maar niet alleen het middelbaar onderwijs, ook het hoger onderwijs zal enkele duale trajecten uitrollen binnen de graduaatsopleidingen.

Binnen de sector van het vrije beroep vraagt men beter getrainde medewerkers. Telkens weer wordt vastgesteld dat er tijdens hogere studies te weinig ervaring op de werkvloer werd opgedaan. Een traject duaal leren zou niet alleen de student maar ook de arbeidsmarkt een enorme boost geven. We zouden zelfs kunnen spreken van een win-win ervaring voor student en onderneming die momenteel nog wordt misgelopen. 

Met de doorgaans generieke profielen die toestromen naar de sector van het vrije beroep is het moeilijk met een volledig duaal traject aan de slag te gaan. Doorgedreven en verplichte stages zijn in deze context meer haalbaar en op deze manier zal de student de aangeleerde theorie kunnen toepassen in een werkcontext. De overgang naar de arbeidsmarkt zou vlotter verlopen en indien de student wenst bij te studeren kan hij/zij voor een meer gerichte en specifieke opleiding kiezen. Dit is zeker een aanbeveling binnen het opleidingstraject. Indien de stages gebeuren in verschillende werkcontexten binnen de opleiding krijgt de student nog meer zicht op zijn of haar eigen kunnen. Verplichte stages binnen hoger onderwijs zijn meer nodig, zeker binnen generieke opleidingen in het academisch hoger onderwijs.

Liberform heeft de afgelopen drie jaar een netwerk opgebouwd binnen hogescholen, universiteiten en andere opleidingsinstellingen. Een proces waar veel tijd aan werd besteed en nog steeds in volle uitbreiding is. Dankzij deze gelegde contacten kon het vormingsfonds verschillende samenwerkingen op poten zetten met verschillende hogescholen, zoals de ESF-projecten rond duaal leren binnen hoger onderwijs.

Bekijk hier het ESF-Project in samenwerking met Arteveldehogeschool: Duale Upskilling (afgerond).

Bekijk hier het ESF-Project in samenwerking met Hogeschool PXL: Duaal leren als boundary crossing (afgerond).

Bekijk hier het ESF-Project in samenwerking met Artveldehogeschool: Werkenden proeven van duaal (2020-2022).