ESF-Project Arteveldehogeschool ‘Duale Upskilling’

Met dit ESF-project wordt in de nieuwe graduaatsopleiding Accounting Administration van de Arteveldehogeschool het ‘gevaloriseerd werkplekleren’ ontwikkeld en uitgerold in een pilootproject. Deze nieuwe invulling van het werkplekleren heeft zowel een grote impact op de actoren en fiscale ondernemingen, als op verschillende processen die hiermee gepaard gaan. De ontwikkeling en coaching van de hierbij horende processen en actoren is een belangrijk onderdeel van dit project.
Dit project dient als hefboom voor een ander duaal opleidingstraject: de PACT-opleiding accountancy assistent in het SYNTRA-netwerk.

PACT-opleidingstrajecten zijn ondernemerschapsopleidingen uit het SYNTRA-netwerk die door het groot aandeel aan werkplekleren een voltijdse tijdsbesteding vragen. De opleidingen zijn afgestemd op relevante beroepskwalificaties. Het betreft hier specifiek de erkende beroepskwalificatie boekhoudkundig assistent niveau 4.

Cursisten die deze duale jaaropleiding met succes afwerken, kunnen vanaf 2020-2021 doorstromen naar de gedualiseerde graduaatsopleiding Accounting Administration (afgestemd op het beroepskwalificatie boekhoudkundig Dossierbeheerder niveau 5) op Artveldehogeschool. Hierdoor wordt het duale zalmen tussen verschillende erkende opleidingsverstrekkers mogelijk. Dit duale zalmen is een innoverende en kwalificerende leerweg binnen hoger onderwijs. Gezien het over hogere kwalificaties gaat die via een duale weg kunnen verworven worden, spreken we terecht van duale upskilling.

Ondernemingen zijn niet meteen geneigd zich voorafgaandelijk te engageren. Daarom is Liberform als partner mee in het project gestapt om ondernemingen uit de sector te sensibiliseren en informeren over deze opleidingen met hun geïntegreerd werkplekleren.

Wilt u graag meer weten over het project en werkplekleren binnen de sector van het vrije beroep? Contacteer ons via info@liberform.be en wij geven graag meer uitleg.
Het curriculum van de graduaatsopleiding Accountancy Administration van de Arteveldehogeschool kan u hier terugvinden.
Het curriculum van de PACT-opleiding Accountancy Assistent van Syntra Midden-Vlaanderen kan u hier terugvinden.