ESF-Project PXL Hogeschool ‘Duaal Leren als Boundary Crossing’

Het doel van dit onderzoek en project is dat het wil leiden tot een optimalisatie van boundary crossing tussen hogeschool en werkplek, dit met het oog op een krachtiger leerpotentieel. Wat bedoelt de PXL Hogeschool nu precies met dit boundary crossing? Zij doelen op het leren met en van elkaar, zodat personen, organisaties en ondernemingen samen tot nieuwe innovatieve resultaten komen wanneer ze over hun eigen grenzen heen samenwerken. Er worden vier verschillende leermechanismen onderscheiden: identificatie, coördinatie, reflectie en transformatie.

Onder identificatie wordt verstaan dat de leermechanismen waarbij de grenzen tussen de verschillende praktijken expliciet gemaakt worden en zo verkrijgt men inzichten in de manier waarop deze verschillende praktijken zich van elkaar of onderscheiden of aanvullen; ‘Wat weet ik als onderneming?’, ‘Wat kan ik als student?’, ‘Hoe wordt hier aan gewerkt?’ enz.

Het proces waarin er gezocht wordt naar een manier om communicatie en samenwerking tussen praktijken te verbeteren wordt benoemd onder coördinatie; het maken van afspraken, checklists ontwerpen, enz.

In een derde fase, deze van reflectie, worden partijen gestimuleerd om niet alleen kritisch naar hun eigen perspectief te kijken maar ook naar de verschillen en overeenkomsten tussen hun praktijken. Deze moeten ze samen kunnen bespreken en expliciet maken. Belangrijk is het zien van de inbreng en kennis van anderen en zich kunnen inleven in andermans perspectieven.

Na de reflectie zou men tot een transformatie van de leerweg moeten komen waarbij de praktijken ook daadwerkelijk veranderen. Dit moet bijdragen tot het ontwikkelen van nieuwe kennis en een vernieuwende maar realistische praktijk: een product of proces wat wel degelijk kan toegepast worden in de praktijk.