Werkplekleren: vele vormen en namen

Werkplekleren kan zeer ruim geïnterpreteerd worden, daarom is het belangrijk om de verschillende varianten naast mekaar te zien. (⇒ Wat is werkplekleren?)

Oefenfirma

Tijdens secundaire opleidingen wordt meer aan werkplekleren gedaan dan men zou vermoeden. Bijvoorbeeld via een oefenfirma of virtueel kantoor, dit dan meestal in samenwerking met de bedrijfswereld.

Stageovereenkomst alternerende opleiding (= duaal leren)

Door een alternerende opleiding te volgen, kunnen de jongeren tijdens de opleiding werkervaring opdoen. Dit wilt zeggen dat een theoretische opleiding wordt gekoppeld aan een praktische opleiding in een onderneming. Een alternerende opleiding, is een opleiding van het voltijds secundair onderwijs die door de Vlaamse regering als duaal wordt aangeduid. Klik hier voor meer informatie over duaal leren.

Stageovereenkomst

De stageovereenkomst is een overeenkomst tussen de school, het bedrijf en de stagiair, ingebed in de opleiding zelf.

Verplichte stage

Soms moet er stage gevolgd worden om te kunnen instromen in een specifiek beroep. Meer informatie hieromtrent vindt u onder het menu “stage naar erkende beroepen” .

Werkzoekende via VDAB

Er zijn ook verschillende mogelijkheden om een werkzoekende kennis te laten maken met de praktijk.

Via een beroepsinlevingsstage (BIS) doet een kandidaat een betaalde stage in het bedrijf, in samenwerking met VDAB. Dit kan een werkzoekende, werknemer, zelfstandige of student zijn. Een BIS is geen arbeidsovereenkomst, maar een opleidingscontract waarbij er vaardigheden en competenties aangeleerd worden op de werkvloer.

Vlaamse kortgeschoolde jongeren kunnen een instapstage volgen in een onderneming. Zo kunnen zij kennismaken met de arbeidsmarkt. De stage duurt per onderneming drie maanden en kan bestaan uit twee opeenvolgende stages bij twee verschillende ondernemingen.

Via een opleidingsstage laat men een werkzoekende, die een opleiding volgt bij VDAB, stagelopen in een bedrijf. Er moet geen loon worden betaald. De stagiair behoudt het statuut van werkzoekende.

Een IBO houdt in dat de werkgever, met hulp van VDAB, een werkzoekende opleidt in een bedrijf gedurende 1 à 6 maanden. Met dat bedrijf worden de te verwerven competenties bepaald.

Onze infographic toont u een handig overzicht.