Werkplekleren? Werkplekleren!

Werkplekleren is gericht op het aanleren en toepassen van zowel algemene als arbeids- en beroepsgerichte competenties, in een arbeidssituatie die een leeromgeving is.

Werkplekleren kennen we in theorie onder verschillende vormen en namen, denk maar aan alternerend leren, individuele praktijklessen, stages, afwisselend leren en werken, duaal leren, … Deze verschillende vormen van werkplekleren variëren in duur, omvang, locatie, actoren, enz. Toch gaan ze allemaal over het aanleren en toepassen van competenties in werksituaties..

Het is een leerproces dat steunt op ervaring en dat plaatsvindt in een echte praktijk met echte uitdagingen. Je past er de competenties verworven tijdens de opleiding, meteen toe in echte arbeidssituaties. Noodzakelijke algemene en beroepsgerichte competenties kunnen zo op uiteenlopende manieren verder verworven worden. Werkplekleren wordt dan ook gezien als een leersituatie, een deel van de opleiding.

Liberform is ervan overtuigd dat elke vorm van werkplekleren een meerwaarde heeft. Zowel voor studenten, aspirant-werknemers, aspirant-werkgevers, werknemers als werkgevers is het nuttig om de ervaring(en) van werkplekleren op te doen, zowel voor de professionele als de persoonlijke ontwikkeling.

Zelf heeft Liberform al verschillende samenwerkingen op poten gezet met verschillende hogescholen, zoals het ESF-project rond duaal leren met Arteveldehogeschool & het ESF-Project met Hogeschool PXL.

Bekijk ook zeker onze infographic met alle nodige info!

Meer weten over aan de slag gaan met een stagiair? Duik in onze info-brochure.