ESF-project: “Werkenden proeven van duaal” i.s.m. Artevelde Hogeschool 2020-2022

Het project zal een antwoord geven op de vraag in welke mate en onder welke condities het duaal leren – en dan specifiek het kwalificerend werkplekleren - bij werkende volwassenen kan leiden tot een verhoogde participatie aan het levenslang leren. Dit wordt door een ervaren partnerschap van actoren uit de beleidsdomeinen Onderwijs en Werk verkend a.d.h.v. een proeftuin met 3 beroeps- en/of kwalificerende trajecten en de participerende ondernemingen. 

De proeftuin bestaat uit twee fases:  

In een eerste, voorbereidende fase bevragen we de actuele werkende volwassenen in de driejarige graduaatsopleidingen via afstandsleren van de Arteveldehogeschool en de ondernemingen waarin deze lerenden beroepsactief zijn. Ook de beroepsactieve PACT-cursisten en de ondernemingen waarin ze actief zijn, worden bevraagd. Het hierdoor verkregen uitgebreide databestand zal representatieve aanbevelingen aanreiken voor de tweede fase. 

In die implementatiefase worden de opgebouwde inzichten en aanbevelingen toegepast op de bedrijfsvloer en in de onderwijspraktijk. Omwille van de grote impact op de organisatie van de vorm en inhoud van onze opleidingen is het noodzakelijk het aantal pilootopleidingen te beperken. Om dit goed en op een haalbare manier te kunnen monitoren is gekozen om dit te doen voor 2 onderwijs- en beroepskwalificerende graduaatsopleidingen én 1 beroepskwalificerende PACT-opleiding.  

Voor meer informatie over het project, neem hier een kijkje.

Wilt u graag meer weten over het project en werkplekleren binnen de sector van het vrije beroep? Contacteer ons via info@liberform.be en wij geven graag meer uitleg.