Wij geven graag het goede voorbeeld!

In 2030 wil Liberform dat elke werkgever en werknemer die beroep kan doen op de dienstverlening van Liberform dit effectief doet, hetzij de gratis opleiding, hetzij de premies, hetzij wat het aanbod dan is.

Liberform gaat daarbij voor ‘duurzaamheid’.

Duurzaamheid voor Liberform betekent: transparantie, duurzame mobiliteit, diversiteit, opleidingen, werkbaar werk, verhogen van betrokkenheid, privacy, bewust omgaan met materialen en (MVO) communicatie.

Liberform behaalde in het jaar 2021 het MVO certificaat via MVO Vlaanderen. Dit wil zeggen dat wij aan de slag zijn gegaan rond duurzaamheid in onze organisatie en daarbij als eerste stap de Sustatool volledig hebben ingevuld. Door het invullen van deze tool, konden we zowel wat interne als externe actiepunten definiëren waarmee we in de toekomst mee aan de slag gaan. Daarbij heeft er één persoon de Train de Trainer opleiding gevolgd rond MVO om zo de Sustatool optimaal te leren gebruiken en is er een adviestraject gevolgd om de puntjes op de “i” te zetten.

Liberform focust daarbij op:

Extern:

- Verandering zien/ draagvlak creëren in de doelgroep/ onze sector zodanig dat duurzaamheid binnensluipt bij elke organisatie binnen het PC336 en er bewust mee omgegaan wordt;

- Sensibiliseringscampagne organiseren zodanig dat de sector kan kennismaken met de manieren waarop er aan duurzaam ondernemen kan gewerkt worden;

- Opleidingen duurzaam inbedden in de dagelijkse routine zodanig dat elke medewerker doorheen heel zijn loopbaan blijft groeien;

- Diversiteit in de sector stimuleren en ook bewust mee omgaan doorheen heel onze werking zodanig dat onze maatschappij en de Belgische arbeidsmarkt toegankelijker wordt voor risicogroepen;

- Communiceren rond MVO zodanig dat niet enkel de sector sensibiliseert maar ook onze werking ten goede komt.

Intern:

- Bewust omgaan met mobiliteit zodanig dat onze impact op het milieu zo klein mogelijk blijft;

- Bedachtzaam omgaan met de gegevens van onze deelnemers aan opleidingen en inschrijvingen op onze website zodanig dat de privacy en omgang met gegevens transparant verloopt;

- Ervoor zorgen dat de eigen medewerkers werkbaar werk blijven hebben zodanig dat zij op lange termijn tewerkgesteld zijn bij Liberform en de ondersteuning en continuïteit naar de sector optimaal is.

Wil jij hier ook mee aan de slag? Contacteer opleiding@liberform.be of MVO Vlaanderen voor meer informatie.

mvo_website.PNG