Nieuwe regels omtrent uitbetaling premies vanaf 1 januari 2021.

Voor opleidingen gevolgd in 2021* gelden er vanaf nu nieuwe regels. Per gevolgd uur krijgt u 10 euro terugbetaald, en dit met een maximumbedrag van 60 euro voor een volledige dag.

De andere criteria (de opleiding sluit aan bij de functie, is formeel georganiseerd, en wordt gegeven door een extern docent) blijven natuurlijk gelden.

Heeft u vragen? Bekijk de infographic of contacteer ons via premie@liberform.be

* Voor opleidingen gevolgd in 2020 blijven de oude regels van toepassing. De deadline om voor deze opleidingen premies aan te vragen is 28 februari 2021.

Liberform_aanvraagprocedure2021