loading

Goed communiceren werpt zijn vruchten af

Als werkgever/verantwoordelijke is er niets zo fijn als gemotiveerde medewerkers bezig te zien. Het enthousiasme zorgt voor een positieve werksfeer. Voor die werksfeer heeft u als verantwoordelijke de sleutel in handen: goed communiceren en op tijd (constructieve) feedback geven. Een evenwicht moet gevonden worden tussen het werk af krijgen, feedback geven en de nodige ruimte voorzien om de competenties van de werknemers te zien groeien en/of afscherpen. 

Maar hoe begint u hier aan? Alvast enkele tips rond het ‘werkbaar’ maken van het werk: Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers werkbaar werk hebben? 

Maar naast de fysieke behoeften van een medewerker, zijn er drie essentiële psychologische basisbehoeften: de behoefte aan Autonomie, Betrokkenheid en Competentie (het ABC-model). Wanneer deze behoeften vervuld zijn, zijn medewerkers gemotiveerd, voelen ze zich goed in hun vel en presteren ze beter. 

Communiceren en opbouwende feedback geven speelt een belangrijke rol in het functioneren van uw team. Feedback geven zorgt er immers voor dat uw medewerker zich meer betrokken voelt, maar ook dat er autonomie gegeven wordt. Dit voelt voor de medewerker aan als een basis van vertrouwen in zijn of haar kunnen. 

Er bestaan verschillende manieren om met uw medewerker in dialoog te treden. Bijvoorbeeld een regelmatig feedbackmoment inlassen voor uw medewerkers kan zijn vruchten afwerpen. Niet alleen verhoogt het de betrokkenheid, u geeft ook blijk van interesse in het traject dat een medewerker aflegt of in zijn projecten. (bekijk ook zeker onze toolspagina voor meer informatie) 

Een tip: geef feedback vanuit echte, concrete gebeurtenissen die beschreven kunnen worden en waarmee u helder kan aantonen wat u bedoelt. 

Corona plaatste vele werkgevers en verantwoordelijken voor een stevige uitdaging: communiceren op verschillende manieren met de medewerker. We zijn allemaal noodgedwongen beginnen telewerken. Dit bracht technische uitdagingen met zich mee, organisatorische uitdagingen, maar ook communicatie-uitdagingen. Maar communiceren kan je leren. 

Benieuwd hoe dit kan? Bekijk zeker eens ons gratis opleidingsaanbod.