loading

EHBS

Een stagiair is geen stagiair. Er zijn vele vormen van werkplekleren en stages, zowel in opleidingen als erbuiten. Om als verantwoordelijke het overzicht te behouden van wat bestaat, wat een ideale match met de onderneming zou zijn, en wat u niet uit het oog mag verliezen, is er de ‘EHBS’ of ‘Eerste hulp bij stagiair’. 

Checklist Mentorschap

Het begeleiden van een leerling-stagiair, een student-stagiair, een stagiair, of een (nieuwe) medewerker...het vraagt om een stevige mentor! Tijdens het begeleiden van een lerende of werknemer op de werkvloer moeten verschillende stappen worden doorlopen. De checklist ‘Mentorschap’ biedt een eerste houvast. 

​Op zoek naar meer inspiratie?

Mentortalk

Ontdek onze podcast waarin we met experts in gesprek gaan over verschillende thema's binnen mentorschap

Naar de podcast

Mentorcafés

Theorie in praktijk omgezet: leer bij tijdens halve over een thema binnen mentorschap, op maat van uw beroep.

Naar de kalender

Nog vragen?

Stuur ons vrijblijvend een e-mail of vraag een bedrijfsbezoek aan

Neem contact op

Informatie HO

Wat is Liberform en  wat kan Liberform voor hoger onderwijs betekenen ?   Onderstaande informatiebrochures geven hierop een eerste antwoord:

De sector (Facts&Figures) 


Competentieversterkend (de competenties van de toekomst in de sector) 


Kennismaken met Liberform (win-win sector-onderwijs)

 

Samenwerken met onderwijs (werkplekleren – mentorschap – projecten) 


Informatie leerkrachten

Wat als leerlingen meer willen te weten komen over jobs in de sector van de vrije beroepen. Op een handige informatie-fiche verzamelt Liberform de eerste antwoorden. 

Meeloopdag

Als werkgever krijgt u wel eens de vraag: “Mag mijn zoon/dochter eens komen meekijken?”, “Mag ik eens meelopen met jullie voor ik mijn studiekeuze maak?” of zelfs van een sollicitant kunt u deze vraag krijgen. Dit mag, maar toch raden we aan een overeenkomst in orde te brengen hiervoor. Hieronder enkele tips en tricks.EHBS

Un stagiaire n'est pas un stagiaire. Il existe de nombreuses formes d'apprentissage sur le lieu de travail et de stages, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du système éducatif. Pour que le responsable garde une vue d'ensemble de ce qui existe, de ce qui correspondrait parfaitement à l'entreprise et de ce qu'il ne faut pas perdre de vue.  Il existe en Flandre  ce que l'on appelle le "EHBS" ( "eerst hulp bij stagiair" ou coup de pouce aux stagiaires). Un projet que l'on compte bien entreprendre en Wallonie. 

Mentorat/ Tutorat 

Guider un étudiant-stagiaire, un étudiant-apprenti, un stagiaire ou un (nouvel) employé... Cela nécessite un mentor bien préparé ! Lors du mentorat d'un apprenant ou d'un employé dans l'atelier, plusieurs étapes doivent être franchies. La check-list "Mentorat/Tutorat" fournit une aide initiale.


Information sur l'enseignement supérieur

Qu'est-ce que Liberform et que peut signifier Liberform pour l'enseignement supérieur ? Les brochures d'information ci-dessous apportent une première réponse à cette question :

Le secteur (Faits et chiffres)

Développement des compétences (les compétences du futur dans le secteur)  

Apprendre à connaître Liberform (secteur gagnant-gagnant - éducation) 

 Collaboration avec l'enseignement (apprentissage sur le lieu de travail - mentorat - projets) 

Informations pour les enseignants

Et si les élèves veulent en savoir plus sur les emplois dans le secteurs des professions libérales ? Liberform recueille les premières réponses sur une fiche d'informations pratiques.