Veelgestelde vragen

Opleidingen

Voor wie zijn de gratis opleidingen bestemd?

Enkel werknemers die vallen onder het PC336 kunnen gebruik maken van het gratis aanbod. Het gaat m.n. om werknemers bij advocaten, gerechtsdeurwaarders, accountants en belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, bouwarchitecten, landmeter-experten en dierenartsen.

Komen opleidingen die gefinancierd worden met de kmo-portefeuille of opleidingscheques ook in aanmerking voor de premies?

Opleidingen waarvoor de KMO-portefeuille geldt kunnen in aanmerking komen voor een opleidingspremie. Opleidingen die gedeeltelijk met opleidingscheques worden betaald komen niet in aanmerking daar een opleiding moet gefinancierd worden door de onderneming/werkgever.

Komt een gratis opleiding ook in aanmerking voor een premie?

​Neen, u moet immers een factuur van de gevolgde opleiding kunnen voorleggen.

Hoe weet ik dat het om een erkende opleidingsverstrekker gaat?

Er is geen lijst met erkende opleidingsverstrekkers. De opleidingsverstrekkers die een kwaliteitslabel dragen dat erkend is in het kader van het indienen van subsidiedossiers bij de overheid of voor gebruik van incentives van de overheid (bv. Qfor-certificaat, ISO-certificaat, EFQM, ESF-label e.d.) komen in aanmerking voor tussenkomst. Ook opleidingen die geïnitieerd of erkend zijn door instituten, ordes en kamers erkend van overheidswege komen in aanmerking voor de premie.

Premies

Voor wie zijn de premies bestemd?

De premie is bestemd voor werkgevers/ondernemingen van paritair comité 336 die een opleiding voor de werknemer of werkgever hebben betaald

Aan welke voorwaarden moet er worden voldaan om recht te krijgen op een premie?

Er zijn 4 belangrijke voorwaarden:

  • De onderneming moet vallen onder het PC336
  • De opleiding moet rechtstreeks verband houden met de functie die men uitoefent
  • De opleiding moet gegeven zijn door een erkende opleidingsverstrekker
  • De nodige documenten moeten worden toegevoegd aan de aanvraag, m.n. het aanwezigheidsattest (dit krijgt u na afloop van de opleiding) en de factuur van de opleiding.

Wat als ik te laat ben met mijn premie-aanvraag?

Wanneer de deadline (februari van volgend jaar) is overschreden, heeft u geen recht meer op een premie voor het jaar daarvoor.

Waarom komen eenmanszaken/zelfstandigen niet in aanmerking voor de premies?

Enkel de ondernemingen die onder PC336 vallen komen in aanmerking. Een onderneming valt pas onder een paritair comité wanneer er werknemers zijn. Wanneer er geen werknemers zijn, wordt geen werkgeversbijdrage betaald in het kader van risicogroepen en vorming. Deze bijdragen zijn de financiële middelen waarmee we werken.