loading

Veelgestelde vragen

Opleidingen

Voor wie zijn de gratis opleidingen bestemd?

Enkel werknemers die vallen onder het PC336 kunnen gebruik maken van het gratis aanbod. Het gaat m.n. om werknemers bij advocaten, gerechtsdeurwaarders, accountants en belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, bouwarchitecten, landmeter-experten en dierenartsen.

Komen opleidingen die gefinancierd worden met de kmo-portefeuille of opleidingscheques ook in aanmerking voor de premies?

Opleidingen waarvoor de KMO-portefeuille geldt kunnen in aanmerking komen voor een opleidingspremie. Opleidingen die gedeeltelijk met opleidingscheques worden betaald komen niet in aanmerking daar een opleiding moet gefinancierd worden door de onderneming/werkgever.

Ik heb een opleiding die over 2 jaren heen loopt en dus maar 1 factuur heeft. Wanneer dien ik dit het beste in?

Op de einddatum van de opleiding, mogen alle aanwezigheidsattesten samen met die ene factuur geüpload worden. Ookal loopt dit dan over vb. 2 jaar, alle uren zullen zo uitbetaald worden. De voorwaarde is wel dat er voor het eerste jaar nog geen premies uitbetaald werden.

De opleidingen worden gevolgd binnen een abonnementsformule. Hoe gaat dat in zijn werk?

Ook hier geldt dat op de einddatum van de abonnementsperiode alle aanwezigheidsattesten samen met de eindfactuur geüpload mogen worden.

Komt een gratis opleiding ook in aanmerking voor een premie?

​Neen, u moet immers een factuur van de gevolgde opleiding kunnen voorleggen.

Hoe weet ik dat het om een erkende opleidingsverstrekker gaat?

Er is geen lijst met erkende opleidingsverstrekkers. De opleidingsverstrekkers die een kwaliteitslabel dragen dat erkend is in het kader van het indienen van subsidiedossiers bij de overheid of voor gebruik van incentives van de overheid (bv. Qfor-certificaat, ISO-certificaat, EFQM, ESF-label e.d.) komen in aanmerking voor tussenkomst. Ook opleidingen die geïnitieerd of erkend zijn door instituten, ordes en kamers erkend van overheidswege komen in aanmerking voor de premie.

Heeft Liberform toegang tot platformen van opleidingsverstrekkers/instituten?

Liberform heet geen toegang tot platformen e.d. waarop eventuele attesten voor opleidingen opgeladen worden. GDPR-gewijs zou dit ook niet verantwoord zijn. U dient dit dus zelf te downloaden en toe te voegen bij uw aanvraag.

Hoe annuleer ik een inschrijving zonder de prijs van de cursus terug te betalen?

Als u een trainingsregistratie wilt annuleren, laat het ons dan tijdig weten, anders is uw bedrijf aansprakelijk voor de kosten van de training.

Premies

Voor wie zijn de premies bestemd?

De premie is bestemd voor werkgevers/ondernemingen van paritair comité 336 die een opleiding voor de werknemer of werkgever hebben betaald

Aan welke voorwaarden moet er worden voldaan om recht te krijgen op een premie?

Er zijn 5 belangrijke voorwaarden:

  • De onderneming moet vallen onder het PC336
  • De opleiding moet rechtstreeks verband houden met de functie die men uitoefent
  • De opleiding moet gegeven zijn door een erkende opleidingsverstrekker
  • De nodige documenten moeten worden toegevoegd aan de aanvraag, m.n. het aanwezigheidsattest (dit krijgt u na afloop van de opleiding) en de factuur van de opleiding.
  • De opleiding mag niet in het buitenland plaatsvinden.

Wat als ik te laat ben met mijn premie-aanvraag?

Wanneer de deadline (eind februari van volgend jaar) is overschreden, heeft u geen recht meer op een premie voor het jaar daarvoor. Dit staat telkens op meerdere plaatsen vermeld op de website en via onze onze communicatiekanalen.

Wanneer worden de premies uitbetaald?

We zullen werken met 4 periodes van uitbetaling:

  • 1ste periode: Aanvragen ingediend tussen 1 maart en 31 mei 2024. Betaling op 14 juni 2024.
  • 2de periode: Aanvragen ingediend tussen 1 juni en 31 augustus 2024. Betaling op 13 september 2024.
  • 3de periode: Aanvragen ingediend tussen 1 september en 30 november 2024. Betaling op 13 december 2024.
  • Finale periode: deadline indienen 28 februari 2025. Betaling op 14 maart 2025.

Waarom komen eenmanszaken/zelfstandigen niet in aanmerking voor de premies?

Enkel de ondernemingen die onder PC336 vallen komen in aanmerking. Een onderneming valt pas onder een paritair comité wanneer er werknemers zijn. Wanneer er geen werknemers zijn, wordt geen werkgeversbijdrage betaald in het kader van risicogroepen en vorming. Deze bijdragen zijn de financiële middelen waarmee we werken.