loading

Investeren in menselijk kapitaal

“Zeg nooit dat je niet genoeg tijd hebt. Je hebt precies evenveel uren per dag als Michaelangelo, Moeder Theresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson en Albert Einstein.” - H. Jackson Brown 


Binnen elke onderneming is er een evolutie voelbaar. Werknemers gaan van praktijkgericht de functie uitoefenen naar rollen waar meer flexibiliteit of wendbaarheid nodig is, en waar extra opleidingen wenselijk zijn. Menselijk kapitaal is uniek voor elke organisatie, waardoor het een belangrijke bron is om de meerwaarde van kennis en expertise als een voordeel uit te spelen. 

Investeren in opleiding wordt nog te vaak weggewaaid met “we hebben hiervoor geen tijd” of “we hebben hiervoor geen budget”. (blijkt uit de jaarlijkse Liberform enquête) Wat een geluk dat er voor deze problemen ook oplossingen gecreëerd worden: 

Wist u dat uw werknemers via Liberform gratis opleidingen kunnen volgen? Opleiding versterkt niet enkel de individuele competenties, maar het versterkt ook uw team in zijn geheel. De opgedane kennis en aangeleerde vaardigheden kunnen integraal worden toegepast en doorgegeven op de werkvloer. (ook wel informeel leren genoemd) 

Uiteraard blijven klassikale opleidingen hun plek behouden, maar steeds meer wordt er gebruik gemaakt van digitale leerplatformen zoals online leren, webinars, MOOC’s. Blended learning, de combinatie van zowel klassikaal, individuele begeleiding en digitale tools komt steeds meer voor. Immers, niet alles kan aangeleerd worden via een computerscherm. Hierdoor kunnen werknemers niet enkel snel iets nieuw aanleren, maar hoeven ze hiervoor niet altijd de verplaatsing te doen en zijn er verschillende vormen van interactie. 

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat uw medewerkers gewapend zijn tegen de digitale evolutie die bezig is. Er komen veel tools en softwarepakketten op hun pad. Dit gaat dan niet enkel over bijvoorbeeld online boekhoudpakketten, juridische chatbots of het BIM-model, maar gaat ook over handige tools voor opleiding- en personeelsbeleid in uw onderneming. Om hierin mee te kunnen zal er een grondige basiskennis van digitale vaardigheden nodig zijn. 

De digitale transformatie zorgt er niet alleen voor dat ondernemingen meer en meer digitaal gaan werken, dat er STEM profielen nodig zijn in de sector en online samenwerkingsplatformen hun intrede doen; maar ook dat online leren ingeburgerd geraakt en dat thuis- en telewerk een plaats krijgt in uw praktijk. Door de digitale transformatie worden KMO’s weerbaarder voor een snel evoluerende werkomgeving en arbeidsmarkt. 

Wij bundelen al onze troeven samen in één toolbox. U kan er niet enkel informatie over Liberform en onze sector in terug vinden, maar er zitten ook handige checklists, tips en tricks in. 

Wilt u meer informatie over het uitwerken van een duurzaam personeelsbeleid? 

Wij komen graag langs om deze persoonlijk aan u te overhandigen en u wegwijs te maken in de Liberform toolbox.