loading

Jobdesign, job-wat?

"Employees who believe that management is concerned about them as a whole person - not just an employee - are more productive, more satisfied, more fulfilled. Satisfied employees mean satisfied customers, which leads to profitability.' - Anne M. Mulcahy (CEO Xerox)

Het belang om uw werknemers duurzaam te kunnen inzetten wordt groter en groter. Ook het goed kunnen combineren van werk en privé en de mogelijkheden van flexibel werken, spelen hier een belangrijke rol om uw medewerkers op lange termijn gemotiveerd te houden.  Samenwerken, analyseren, innoveren,… het blijft belangrijk. Een extra vaardigheid is nodig om deze competenties tot zijn recht te laten komen in de 21ste eeuw namelijk het gebruik van de digitale tools. 

Zijn er bepaalde taken die uw medewerker liever doet dan de andere? Is er misschien een andere collega die deze taak liever op zich neemt? Wat zijn de energiegevers en energievreters bij elke individuele medewerkers? Als u de functie gaat zien als een verzameling van taken en rollen, dan ziet u ook waar de functie wel of niet bij de persoon past. 

U kan bijvoorbeeld aan “jobcrafting” doen. Dit houdt het aanpassen van het takenpakket in zodat de verantwoordelijkheden beter overeenkomen met de kwaliteiten en interesses van de medewerker. Dat heeft een positieve invloed op het welzijn en de motivatie. Hier gaat de medewerkers dus zelf kunnen sleutelen aan zijn takenpakket. 

Jobcrafting is niet enkel die taken doen die men leuk vindt. Het gaat om de balans tussen taken die energie geven en taken die energie kosten. Dit zorgt voor arbeidstevredenheid, geeft meer energie, geeft meer motivatie, veel productiever en de person- job fit verbeterd aanzienlijk. 

Bij “jobcarving” wordt er gekeken naar de functie en verschillende taken, voor men iemand nieuw aanwerft. Hier start u als werkgever met het herbekijken van het takenpakket bij het opstellen van de vacatures. Welke sterktes zitten op dit moment in mijn team aanwezig en welke zwakke punten zou de nieuwe medewerker moeten kunnen opvangen? Kan deze functie eventueel ingevuld wordend door iemand uit de risicogroep? 

Inclusief jobdesign, is jobcarving maar op een verder niveau. Zo gaat u kijken naar de taken die geschikt zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld laaggeschoolden, personen met een arbeidsbeperking, personen met een beperkte kennis van het Nederlands,… U gaat het werk slim herinrichten zodat iedereen wint. 

Past dit binnen de competenties van het huidig team? Dan kan er in samenspraak met het team bekeken worden welke taken er eventueel kunnen doorgeschoven worden. 

Al deze technieken kunnen een antwoord zijn op de invulling van knelpuntberoepen en vacatures die lang openstaan. Zo kan u het talent dat uw pad kruist toch een mogelijkheid geven en een functie samen met uw team creëren. Er kan er een oplossing geboden worden voor de krapte op de arbeidsmarkt, werkdruk en de motivatie van uw medewerkers. 

Meer weten? Bekijk dan zeker eens deze website:  http://www.inclusiefjobdesign.be/  

Geïnspireerd om aan uw personeelsbeleid te sleutelen? Vind nog meer informatie op onze tools pagina.