loading

Maak werk van ergonomie

“Even if you are on the right track, you’ll get run over if you just sit there.” – Will Rogers

Uit onderzoek van IDEWE blijkt dat 7 op de 10 werknemers te weinig beweegt. 

Kenniswerkers zitten over het algemeen te veel en bewegen te weinig. Wist u dat de Wereldgezondheidsorganisatie voorschrijft om minstens 5 dagen per week een half uur matig te bewegen of 3 dagen een klein half uur intensief te bewegen? 

Beweging is goed voor de gezondheid . Toch lukt het vaak niet om voldoende beweging in te bouwen in het dagelijks leven. "Te weinig tijd" of "te moe" zijn vaak geformuleerde excuses. 

Een  wandeling tijdens de middagpauze  heeft nochtans een  positief effect op de fysieke gezondheid  en kan dus al een groot verschil maken. Bovendien zorgt dat ervoor dat uw medewerkers nadien met een fris hoofd weer aan de slag kunnen. 

Daarbij is het belangrijk om te zorgen voor een goede werkhouding, zo kunnen lichamelijke klachten vermeden worden. Daarvoor is een correct ingerichte werkplek van groot belang.