loading

U bent al meer bezig met MVO dan u denkt

Wilt u de gevolgen van uw activiteiten voor mensen binnen en buiten uw bedrijf verbeteren? Streeft u naar het creëren van diensten die voor de maatschappij een meerwaarde zijn? Of let u op de effecten van uw activiteiten op het milieu?  Weet dat u dan al bezig bent met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)! 

Want MVO houdt in dat u als bedrijf rekening houdt met de mogelijke effecten van uw activiteiten op de maatschappij en het milieu. Het gaat breder: er is eveneens aandacht voor mensenrechten, sociale en ethische kwesties, milieukwesties en consumentenbelangen. 

Met SDG (Duurzame ontwikkelingsdoelen) werd in 2015 een kader ontwikkeld rond economische, sociale en ecologische aspecten die duurzame ontwikkeling ondersteunen. Dit kan een inspiratiebron zijn voor het uitwerken van uw strategie rond MVO. 

Maar wat kan dit nu concreet betekenen voor u, als vrije beroeper? 

Niet enkel het verstandig gebruik van energie, verwarming en water komt er aan te pas; maar ook bijvoorbeeld een mobiliteitsplan waarin wandelen, fietsen en openbaar vervoer voor werknemers en/of klanten gepromoot wordt. Het stimuleren van welzijn en ontwikkeling voor werknemers en erkennen dat een goede gezondheid en welzijn de ganse bedrijfsvoering ondersteunt. 

U ziet, MVO gaat veel verder dan enkel het ecologische aspect. Wilt u graag meer weten? 

Wilt u NU aan de slag met MVO? U staat er niet alleen voor! 

In Vlaanderenkunt u terecht bij het Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De website  www.mvovlaanderen.be  reikt u alle informatie, voorbeelden en instrumenten aan op het vlak van MVO. U verneemt er hier alles over en kunt ook zelf aan de slag. 

Ook in Brussel is MVO aanwezig in diverse sectoren. Het is er de stuwende kracht achter de bedrijfsuitoefening van steeds meer ondernemingen. Meer informatie over MVO in Brussel vindt u op de website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Meer en meer ondernemingen van verschillende omvang en in allerhande sectoren (privé, publiek, sociale economie,…) ontwikkelen zich ook in Wallonië op het vlak van MVO. Op deze website vindt u meer informatie over de voordelen van dit concept en hoe u er zelf aan kunt beginnen.