loading

Goede voorbeelden: Cijferbazen

Personeelsbeleid

Introductie

Samen sterk! Een nieuwe samenwerking in de accountancysector is een feit. Zes individuele accountantskantoren, allemaal samen onder één merknaam. CIJFERBAZEN is geboren.

Cijferbazen klinkt ook als "Zij verbazen". Dat is niet toevallig en niet onbelangrijk. Ook het logo weerspiegelt ‘thinking outside the box’. 'ZEN' staat dan weer voor het ontzorgen van de ondernemer, die ‘zen’ kan zijn over de samenwerking, en zich zo dus volledig kan focussen op het ondernemen zélf.


Visie

Ze willen een antwoord bieden op de consolidatie in de sector van cijferberoepen en op de uitdagingen van morgen.

Schaalvergroting realiseren is niet nieuw. Vooral de digitalisering, waarbij de grote spelers dikwijls een financieel voordeel hebben, speelt daarbij een cruciale factor. Middelgrote bedrijven zoeken dan het antwoord in overnames of samenwerkingsakkoorden. De kosten en inspanningen om kwaliteit te waarborgen nemen steeds meer toe, waardoor accountancykantoren meer moeten investeren in kwaliteit en hoogwaardige data-oplossingen. 

“We kijken steeds uit naar nieuwe software en technologische tools of een uitbreiding van onze huidige pakketten, om efficiëntie te verkrijgen”. - Filip Cardon, medeoprichter van Cijferbazen.

Samenwerken

Bovendien kunnen ook zo de talentvolle medewerkers met carrièreplannen volwaardig aan de slag blijven, mét doorgroeimogelijkheden in een ruimer kader. Door een samenwerking op te zetten, kunnen eenvoudigere en repetitievere taken geautomatiseerd worden en kunnen medewerkers ingezet worden voor cijferanalyses en advisering. Ook kennisdeling staat centraal in de samenwerking. Koen Depestel, medeoprichter van Cijferbazen, licht toe: “Door de voortdurend wijzigende wetgeving op te volgen en toe te passen, is kennisdeling en de organisatie van gezamenlijke opleidingen een belangrijk gegeven”. 

Groei is ook noodzakelijk om een aantrekkelijke werkgever te blijven in de huidige ‘war for talent’. Accountants staan namelijk sinds 2020 ook op het lijstje van knelpuntberoepen in België.

Het dna van CIJFERBAZEN houden ze eenvoudig: samen sterk is het opzet, lokaal verankerd blijft de stijl. De eigenheid, individuele kantoornaam en medewerkers van de kantoren blijven dus behouden.

Zes kantoren

  • DNF Group (Antwerpen, Mechelen, Herentals)
  • Sels & Verhoeven Accountancy (Lier)
  • A-count (Kortrijk, Deinze en Gent)
  • Cardon & Partners (Sint-Gillis-Waas)
  • Accountax (Werchter)
  • HB Accountants (Turnhout)

    Samen vormen ze één grote familie van 100 professionals.

Over Cijferbazen

Zoals te lezen in het persbericht van Cijferbazen:

Hoe is de samenwerking tot stand gekomen?

Philippe (Cardon & Partners) en ikzelf (Koen Depestel - DNF group) kennen elkaar al een hele tijd en hebben in het verleden al een aantal keer gesproken over een mogelijke samenwerking tussen onze kantoren. De laatste jaren hebben we via een gemeenschappelijke softwarepartner goede contacten opgebouwd, met diverse andere collega’s waarbij er heel wat raakvlakken bleken te zijn, inzake visie op de toekomst van ons beroep, de digitalisering en het gebruik van tools, opleidingen, etc. 

In het licht van de consolidatiegolf binnen onze sector hebben we dan begin 2021 met een aantal van de gelijkgestemde kantoren beslist om de koppen bij elkaar te steken om een gezamenlijk project uit te werken. En zo is Cijferbazen ontstaan, een samenwerking van 6 Accountancy kantoren.

Hoe sluiten de bedrijfswaarden aan en komen deze samen?

Elk van onze Cijferbazen zet sterk in op opleiding, begeleiding en welzijn van de medewerkers. Daarnaast is elk van ons een doorgedreven digitalisering en het juiste gebruik van tools essentieel om de dienstverlening naar onze klanten te optimaliseren en op te treden als een proactieve ondernemersbegeleider zonder daarbij het menselijke contact/aspect uit het oog te verliezen.

Hoe zorgen jullie ervoor dat de samenwerking vlot verloopt, nu en in de toekomst?

Bij de eerste verkennende gesprekken bleek al dat onze ideeën en waarden zeer gelijklopend zijn. Ook nu blijkt dat er meestal weinig of geen diepgaande discussies zijn. Uiteraard zijn er wel de nodige afspraken gemaakt bij de opstart van de samenwerking. Verder is er zeer geregeld contact (directe communicatie) via diverse kanalen en hebben we, naast een 2-jaarlijkse strategische meeting, ook minstens maandelijks overleg.

Samen één, hoe verloopt dit voor de medewerkers?

Aan het begin van de zomer hebben we ons kick-off event gedaan waarbij alle medewerkers kennis hebben kunnen maken in een informele omgeving. Daarnaast houden we maandelijks gezamenlijke kantoorvergaderingen/opleidingsmomenten. Momenteel wordt er ook sporadisch medewerkers uitgewisseld, indien nodig, en is er een fiscale cel die over de kantoren heen werkt. Op korte termijn is het ook de bedoeling om de backoffice en HR te harmoniseren en integreren.

Waarom is een goede 'employer brand' zo belangrijk volgens jullie?

Het behouden van goede medewerkers en het aantrekken van nieuwe collega’s is belangrijk om te groeien als bedrijf. Voor veel accountancykantoren is het geen evidentie om goed personeel te vinden én te behouden, zeker in de huidige 'war for talent'. Accountants staan namelijk sinds 2020 ook op het lijstje van knelpuntberoepen in België. Ook komen er steeds minder accountants terecht op de arbeidsmarkt. 

Door in te zetten op een goede employer brand proberen wij onze eigen werknemers in te zetten als ambassadeurs van onze onderneming, om ook zo nieuwe collega’s aan te trekken. Ook willen we via onze samenwerking van Cijferbazen meer inzetten op het doorgroeien van talent binnen onze ondernemingen, om zo onze naamsbekendheid te vergroten op de arbeidsmarkt en scholen.

Welke rol speelt opleiding in het gehele verhaal (zowel voor vakspecifieke als niet vaktechnische opleidingen)?

Opleiding is één van de verbindende factoren in de samenwerking. Een goede opleiding is voor alle Cijferbazen essentieel. Onder meer via werkgroepen, kennisdeling, gezamenlijke kantooropleidingen etc. wordt hier sterk op ingezet.

Hebben jullie tips & tricks voor kantoren die dezelfde stap overwegen?

Zorg dat er naast een professionele klik ook een persoonlijke klik is. Kijk niet enkel naar de quick wins maar ook op middellange en lange termijn. Zorg dat er voldoende en duidelijke raakvlakken zijn tussen de diverse kantoren.