loading

Goede voorbeelden: Norgay Accountants

Personeelsbeleid

Introductie


29 mei 1953, Edmund Hillary en Tenzing Norgay behalen als eersten de top van Mount Everest . Ze gingen samen tot het uiterste waar niemand hen ooit is voorgegaan. Uit de gedachtegang van het succes van deze twee pioniers is Norgay Accountants ontstaan

Visie

Het accountantskantoor is in mei 2016 opgericht en wordt geleid door drie partners. De organisatie wil zich profileren als hét trendsettend accountantskantoor in het Pajottenland waarbij de klant centraal staat. Norgay Accountants wil fungeren als financiële mentor voor ondernemers en vrije beroepen.  Hun doelstelling is om klanten te begeleiden in de groei naar succes doorheen elke sleutelfase van modern ondernemerschap. Deze bedrijfsvisie vertaalt zich onder meer in hun bedrijfsslogan: "supporting your succes".

 Waarden

De bedrijfswaarden van Norgay verduidelijken de ‘wie we zijn’ en ‘waar we voor staan’, kortom wat hen typeert en verbindt: Delighted Customers, Empowered Team, Going the Extra Mile,  Future Proof, Trust-Worthy en Social Proof.

De medewerkers zijn altijd en overal ambassadeur van Norgay en verleggen graag hun grenzen vanuit een 'can-do' mentaliteit . De klant voelt zich welkom, er is een specialist voor elke vraag en de klantentevredenheid wordt permanent gemeten en opgevolgd.

Medewerkers kunnen bij Norgay terecht met bijzondere talenten en trendsettende, toekomstgerichte maar ook sociaal-maatschappelijke initiatieven. Jaarlijks staan ze samen aan de start van de inclusieve vijfkamp in Gooik. Het is ondertussen de vierde editie van dit teambuilding event waarbij mensen met en zonder beperking elkaar op een sportieve manier uitdagen binnen vijf atletiekdisciplines: 100m lopen, verspringen, kogelstoten, aflossing en een 800 meter run.

Het organigram van het 'empowered team van bergbeklimmers' is een vlakke structuur waarin ze samenwerken zoals in een raderwerk: elk radertje is een cruciale schakel voor de soepele werking van de organisatie waardoor ze als “one team” een betere output realiseren en een elkaar versterkende dynamiek creëren. De Norgay processen met specifieke procedures en werkwijzen lopen als een rode draad doorheen het raderwerk en verhogen de efficiëntie en productiviteit.

Fun, Fit and Feel Good

Een hoge '3F'-factor (Fun-Fit-Feel good) beschermt de medewerkers in alle weersomstandigheden.

Fun is de katalysator van de Norgay dynamiek. Bij Norgay heerst een professionele, maar ook  ongedwongen en vriendschappelijke sfeer. Er wordt hard en efficiënt gewerkt, maar er wordt ook geregeld tijd gemaakt voor sport, ontspanning en plezier. Norgay Accountants vindt het belangrijk dat medewerkers zich goed voelen op het werk. 

Dit is niet enkel positief voor de medewerkers zelf, maar ze stralen dit ook uit naar de klanten. Om dit te verwezenlijken gaan ze 'the extra mile' door niet enkel leuke en uitdagende teamactiviteiten te organiseren maar ook aan de medewerkers zelf de vrijheid te geven om ideeën uit te werken. Om te peilen naar de interne personeelstevredenheid, wordt er jaarlijks een tevredenheidsenquête afgenomen bij het personeel in samenwerking met de externe dienst voor preventie.

Onthaalbeleid

Het onthaalbeleid bij Norgay is in volle ontwikkeling. Wanneer een nieuwe medewerker in dienst treedt, doorloopt hij/zij een proces dat start vóór de indiensttreding en eindigt na 1 jaar dienst .

Om dit proces te ondersteunen, wordt er gebruik gemaakt van een aantal tools die worden uitgewerkt met input van de medewerkers: een onthaalchecklist, onthaalbrochure, evolutiegesprekken, etc.

Aan de hand van de onthaalbrochure worden onder meer de bedrijfswaarden, de ethische gedragscode, de manier waarop er naar klanten gecommuniceerd wordt en hoe zij wensen dat de klanten de dienstverlening ervaren, besproken. Verder komen er enkele praktische zaken aan bod: het functiespecifieke opleidingsprogramma, de frequentie van feedbackgesprekken, vakantieregeling, werkuren, enzovoort.

De waarden en normen van het bedrijf zijn zeer uitgebreid beschreven. Er zijn duidelijke procedures en werkvoorschriften, die voor iedereen toegankelijk zijn. De medewerkers zien dit als een houvast. Op deze manier  zijn de verwachtingen voor iedereen duidelijk en zijn de nodige tools voorhanden om het beste uit een werkdag te halen.

Een systeem van peter- en meterschap zorgt voor een vlotte integratie van de nieuwe medewerkers: een 'collega - berggids' maakt de nieuwe medewerker wegwijs in het reilen en zeilen bij Norgay. Daarnaast zijn er interne opleidingen voorzien om helemaal mee te zijn met de werkwijze in de praktijk.

Norgay zet in op een grote betrokkenheid van de medewerkers. Aan de hand van formele feedbackmomenten houden ze vinger aan de pols van de evolutie van de nieuwe medewerker en luisteren ze naar hun suggesties om het onthaalproces nog te verbeteren.

Verder wordt er ook sterk ingezet op marketing en employer branding : Facebook, LinkedIn, een dynamische website, look en feel van de kantoren en de nodige Norgay gadgets.

Conclusie

Norgay heeft zeer gericht gewerkt aan een onderbouwd onthaalbeleid. Opvolging en feedback na het onthaal zijn even belangrijk als het onthaal zelf. Dit beleid kan in de toekomst nog uitgebreid en verfijnd worden in functie van de noden van de medewerkers en de evolutie van de organisatie.