loading

Goede voorbeelden: Teccon

Personeelsbeleid

Introductie

Liberform heeft met veel plezier Wouter De Maegt van het landmeetbureau Teccon geïnterviewd en zo een beter inzicht gekregen in het beroep van landmeter-expert (2019).


Welke meerwaarde zien jullie in het ontwikkelen van een onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers?

We willen nieuwe medewerkers een duidelijk beeld geven van ons kantoor en onze structuur en wat er van hen verwacht wordt. Onze leidraad hiervoor is onze onthaalbrochure. Dit zorgt ook voor een groter welkomgevoel . Tijdens de eerste werkdag wordt alles mondeling toegelicht en ontvangt de medewerker de brochure. Dit document vormt een soort van handleiding, waar hij later naar kan teruggrijpen.

Zijn er specifieke acties gedurende de eerste werkweken van een nieuwe medewerker die het verschil maken?

Teccon werkt met projectverantwoordelijken. Zij zorgen voor de goede afhandeling van de dossiers en verzorgen de contacten en afspraken met de klant. Daarnaast staan zij ook in voor het inzetten van de nodige landmeters en/of tekenaars. De nieuwe medewerkers krijgen meteen feedback of de nodige bijsturing na hun eerste uitgevoerde werkzaamheden.

Na ongeveer 2 maanden volgt er een ruimer eerste functioneringsgesprek door een directe leidinggevende (projectverantwoordelijke of afdelingshoofd).

Jullie gebruiken het systeem van 'peter-en meterschap', welke rol neemt deze persoon op?

Elke nieuwe werknemer krijgt een ervaren collega toegewezen die de rol van peter of meter opneemt. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt van de nieuwe medewerker en maakt hem wegwijs in onze firma.

Meestal zorgt de peter of meter ook voor de eerste opleiding van de nieuwe medewerker (meetmethode, verwerken van meetgegevens, …).

Merken jullie een verandering op de arbeidsmarkt bij het zoeken naar landmeters of technisch tekenaars? Speelt de diversiteit op de arbeidsmarkt hier voor een stuk in mee?

Geschikte kandidaten vinden is niet altijd gemakkelijk. Landmeters vallen momenteel onder de knelpuntberoepen . Een landmeter kan ook in heel wat sectoren aan de slag (zowel in de privaatsector als bij de overheid). Via stages, gastcolleges, workshops en sociale media zorgen we ervoor dat studenten gemakkelijker de weg naar ons bedrijf vinden.

Door krapte op de arbeidsmarkt en nadruk op praktijkervaring tijdens de opleiding wordt nagedacht over duaal leren op de werkvloer. Duaal wilt zeggen dat zowel op school als op de werkvloer wordt aangeleerd, dus niet zoals bij stages dat op de werkvloer wordt toegepast wat geleerd wordt. Hoe staan jullie daartegenover? Worden door mogelijkheden gezien?

Voor een groot deel is dat nu al aanwezig. Landmeters hebben een ervaringsberoep bij uitstek. Vrijwel elk dossier heeft een andere aanpak nodig. Daarbovenop is zijn of haar inzetbaarheid heel ruim. Nieuwe medewerkers geven aan waar hun interesses liggen (schatten van onroerende goederen? Opmeten? Werfbegeleiding? Karteren? …) en krijgen de kans om zich daarin te verdiepen en verder te ontwikkelen. Doorgaans wijzigt die interesse na enkele maanden/jaren, waardoor bijscholing of bijkomende opleiding nodig blijft.

Uiteindelijk is het vooral motivatie en het analytisch, kritisch en probleemoplossend kunnen denken wat voor ons telt. We hebben het al meermaals meegemaakt dat pas afgestudeerde landmeters al na 1 à 2 jaar de landmeetkunde vaarwel zeggen, terwijl ze er toch 3 tot 4 jaar voor gestudeerd hebben. En dat ondanks een nauwgezette begeleiding en een gevarieerde jobinhoud. Ergens klopt dat niet.

Worden er opleidingen georganiseerd om de competenties van de werknemers up-to-date te houden?

Jazeker. Zowel intern als extern. De jongere generatie vindt dit trouwens een evident gegeven. Er is heel wat expertise binnen onze firma. We leggen daarom de focus op kennis- en ervaringsuitwisseling op de werkvloer. Voor nieuwe ontwikkelingen en om onze kennis verder uit te breiden wordt dit waar nodig aangevuld met externe opleidingen.


Hebben de leerlingen die net afstuderen als landmeter of technisch tekenaar nog voldoende voorbereiding in hun opleiding? Of zijn er nog extra competenties nodig?

Het rapporteren of schrijven van verslagen vereisen toch een zekere kennis van spelling en correct gebruik van grammaticaregels. We hebben niet het gevoel dat daar de laatste jaren veel beterschap in zit, integendeel. Ook het correct communiceren met klanten en collega’s zou in veel opleidingen aan bod mogen komen.

Het analytisch, kritisch en probleemoplossend kunnen denken en het nauwgezet kunnen werken zijn basisvereisten voor een landmeter-expert.

Hoe gaan jullie om met de aankomende digitalisering en automatisering? Moeten er veel structurele aanpassingen gedaan worden om mee te kunnen met de digitale omschakeling?

Wij kiezen voor digitalisering en automatisering waar dit een meerwaarde biedt in onze kantoorprocessen. Naast de klassieke meettoestellen gebruiken we ook drones, 3D laserscanning, mobile mapping, etc. Daarnaast ontwikkelden we recent een app voor uurregistratie voor de medewerkers.

Zien jullie veranderingen in de dienstverlening naar klanten toe door de digitalisatie van processen?

We hebben een online platform opgezet voor ons projectmanagement met mogelijkheid tot data uitwisseling zodat onze klanten, als zij dat wensen, zelf hun projecten kunnen opvolgen.

Jullie maken al gebruik van een website en zijn aanwezig op sociale media. Hoe ervaren jullie dit? Is dit een positieve evolutie of een noodzakelijk kwaad?

We hebben even moeten zoeken naar 'onze digitale stem'. Maar we zien het nu als een middel om onze kennis te delen, te tonen waarvoor we staan en om ons netwerk verder uit te bouwen.

Via een databank op onze website leggen onze landmeters-experten vaktermen, nieuwe wetgeving en innovatieve technieken uit. Deze pagina’s worden zeer druk bezocht. We merken dat sollicitanten ons bedrijf steeds beter kennen als ze op gesprek komen. De volgende stap is om ook onze medewerkers hier meer in te betrekken zodat zij kunnen uitgroeien tot ambassadeurs van Teccon.

Zijn er evoluties waar u in de toekomst nog rekening mee zal moeten houden ?

Wij houden onze ogen steeds open voor elke evolutie. Dankzij onze opgebouwde expertise, gebruik van gespecialiseerde en innovatieve technieken en onze deskundigheid kunnen we kwaliteit aanbieden. We willen dit ook zo houden.