loading

Vademecum

Vade-mecum

Een goed netwerk uitbouwen is ook voor een vormingsfonds van belang. Enerzijds is het noodzakelijk om te weten wie er zich in dat netwerk bevindt, maar anderzijds moet het netwerk Liberform ook kennen.  

In het vademecum stellen we graag de ordes en instituten, maar ook de beroepsfederaties waarmee wij een warm contact hebben voor. Daarnaast biedt het een goede basis om informatie terug te vinden. 

Zoekt u een specifiek contact? Stuur ons gerust een mailtje via info@liberform.be en wij helpen u graag verder in uw zoektocht. 

Bekijk of download het vademecum hier.  


La constitution d'un bon réseau est également importante pour un fonds de formation. D'une part, il est nécessaire de savoir qui est dans ce réseau, mais d'autre part, le réseau doit aussi connaître Liberform.  

Dans le vade-mecum, nous présentons les ordres et instituts, mais aussi les fédérations professionnelles avec lesquelles nous avons un contact privilégié. Il constitue également une bonne base pour trouver des informations. 

Vous cherchez un une information précise? N'hésitez pas à nous envoyer un e-mail à info@liberform.be et nous serons heureux de vous aider dans votre recherche. 

Consultez ou téléchargez-le vade-mecum ici.