loading

Doelgroepvermindering voor oudere werknemers

Hoe zit dat juist?


In een diverse onderneming hebben ook werknemers met gevorderde leeftijd hun plaats. Wist u dat u voor het aanwerven en tewerkstellen van een oudere werknemer doelgroepvermindering kan ontvangen?

We vatten de belangrijkste zaken voor u samen!

Doelgroepvermindering werknemer: praktisch

Is één van uw werknemers 61 jaar of ouder? Dan kunt u een korting ontvangen op de socialezekerheidsbijdragen die u als werkgever normaal gezien moet betalen voor die werknemer. 

Om recht te hebben op deze doelgroepvermindering, moeten aan een aantal voorwaarden voldaan worden.

De werknemer

De werknemer komt in aanmerking indien hij/zij:

 • 61 jaar of ouder is op de laatste dag van het kwartaal waarvoor u de doelgroepvermindering aanvraagt;
 • werkt in een Vlaamse vestigingseenheid (de woonplaats van de werknemer mag zich in een ander gewest of land bevinden);
 • effectief aan de slag is in de onderneming;
 • een refertekwartaalloon heeft (het brutoloon tijdens een kwartaal van voltijds en ononderbroken werken) dat onder de grens blijft van:
  • 13.945 euro tijdens de eerste 3 kwartalen van elk jaar.
  • 18.545 euro tijdens het vierde kwartaal van elk jaar.

De werkgever

Als werkgever komt u in aanmerking voor deze doelgroepvermindering indien:

 • uw onderneming in het Vlaams Gewest gevestigd is;
 • u actief bent in de privésector.

Werkgevers uit de openbare sector of de socialprofitsector komen niet in aanmerking voor de maatregel.

Bedrag

De leeftijd van uw werknemer bepaalt het bedrag van de doelgroepvermindering:

 • jonger dan 62 jaar: 600 euro
 • 62 jaar of ouder: 1.500 euro

U ontvangt de volledige doelgroepvermindering als de oudere werknemer 80% of meer van een normale voltijdse prestatie werkt. De leeftijd van de werknemer op de laatste dag van het kwartaal bepaalt het verminderingsbedrag. De doelgroepvermindering voor oudere werknemers geldt zolang de oudere werknemer in dienst is.

Opgelet: overgangsmaatregel 1 juli 2024

De doelgroepvermindering voor oudere werkende werknemers wordt stopgezet (beslissing VR 9 februari 2024). Als de werknemer op 30 juni 2024 minimaal 62 jaar is, dan blijft u de vermindering uiterlijk tot 30 juni 2028 behouden.

Meer informatie

Opgelet: overgangsmaatregel 1 juli 2024

De doelgroepvermindering voor oudere werkende werknemers wordt stopgezet (beslissing VR 9 februari 2024). Als de werknemer op 30 juni 2024 minimaal 62 jaar is, dan blijft u de vermindering uiterlijk tot 30 juni 2028 behouden.

Meer informatie


Doelgroepvermindering oudere niet-werkende werkzoekenden

Neemt u een nieuwe werknemer aan van 58 jaar of ouder? Dan kan u voor maximum 8 kwartalen volledig vrijgesteld worden van de socialezekerheidsbijdragen voor deze werknemer. Hieronder lijsten we de voorwaarden op.

De werknemer

De nieuwe werknemer voldoet aan het volgende:

 • is 58 jaar of ouder en heeft de wettelijke pensioenleeftijd nog niet bereikt op de laatste dag van het kwartaal waarvoor u de doelgroepvermindering aanvraagt;
 • was voor hij/zij in dienst trad minstens 1 werkdag ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij VDAB. Hij/zij hoeft geen werkloosheidsuitkering te krijgen om in aanmerking te komen;
 • werkt in een Vlaamse vestigingseenheid (de woonplaats van de werknemer mag zich in een ander gewest of land bevinden);
 • is effectief aan de slag in de onderneming;
 • was in de 4 kwartalen voor zijn/haar aanwerving niet voor u aan de slag;
 • heeft minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst, tijdelijk of vast;
 • heeft een refertekwartaalloon (het brutoloon tijdens een kwartaal van voltijds en ononderbroken werken) dat onder de grens blijft van:
  • 13.945 euro tijdens de eerste 3 kwartalen van elk jaar.
  • 18.545 euro tijdens het vierde kwartaal van elk jaar.

De werkgever

Als werkgever komt u in aanmerking voor doelgroepvermindering indien:

 • uw onderneming in het Vlaams Gewest gevestigd is;
 • u actief bent in de privésector.

Werkgevers uit de openbare sector of de socialprofitsector komen niet in aanmerking voor de maatregel.

U krijgt als werkgever de volledige vrijstelling van de socialezekerheidsbijdragen voor die werknemer. De doelgroepvermindering geldt voor maximaal 8 kwartalen. Na die periode komt uw werknemer in aanmerking voor de doelgroepvermindering voor oudere werknemers.

Opgelet: overgangsmaatregel 1 juli 2024

De doelgroepvermindering voor oudere niet-werkende werkzoekenden (58+) wordt stopgezet (beslissing VR 9 februari 2024). Als de werknemer in dienst trad vóór 1 juli 2024 dan blijft u de vermindering voor de volledige duurtijd van 8 kwartalen behouden.

Meer informatie