loading

Doelgroepvermindering voor personen zonder recente werkervaring

Hoe zit dat juist?

Werft u een persoon aan zonder recente, duurzame werkervaring tussen de 25 en 58 jaar?​ Dan heeft u sinds 1 oktober 2023 mogelijk recht op een doelgroepvermindering. Met die doelgroepvermindering kunt u onder bepaalde voorwaarden een vermindering krijgen op de socialezekerheidsbijdragen die u als werkgever moet betalen voor deze werknemer.

 We vatten de belangrijkste zaken voor u samen!

Voorwaarden voor de werknemer: 

De werknemer komt in aanmerking indien hij/zij:

  • minstens 25 jaar en jonger dan 58 jaar is op de laatste dag van het kwartaal waarin de werknemer in dienst treedt.
  • de dag vóór de aanwerving ingeschreven was bij VDAB.
  • vóór indiensttreding minstens 2 jaar was ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij VDAB. Bepaalde periodes worden gelijkgesteld aan een periode als werkzoekende, zoals periodes van korte tewerkstelling, arbeidsongeschiktheid of hechtenis.
  • in een Vlaamse vestigingseenheid werkt. De woonplaats van de werknemer mag zich in een ander gewest of land bevinden.
  • minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst heeft. Het mag zowel een tijdelijke of vaste tewerkstelling zijn. Werkt de werknemer minder dan halftijds in het kwartaal waarvoor de werkgever de doelgroepvermindering aanvraagt? Dan moet de werknemer in dat kwartaal minstens 27,5% van een normale voltijdse prestatie daadwerkelijk aan de slag zijn. Meer info hierover op de website van de RSZ.


  Om in aanmerking te komen voor de doelgroepvermindering moet het refertekwartaalloon van de werknemer minder dan 10.000 euro per kwartaal bedragen. Het refertekwartaalloon is het brutoloon tijdens een kwartaal van voltijds en ononderbroken werken. Dit kan verschillen per kwartaal. Het is dus mogelijk dat de werkgever voor bepaalde kwartalen geen doelgroepvermindering krijgt.

Voorwaarden voor de werkgever: 

Als werkgever komt u in aanmerking voor deze doelgroepvermindering indien:

 • uw onderneming in het Vlaams Gewest gevestigd is;
 • u actief bent in de privésector.
Bedrag en duur

U krijgt als werkgever de vermindering van 1.000 euro per kwartaal als de werknemer 80% of meer van een normale voltijdse prestatie werkt. De doelgroepvermindering geldt voor maximaal 4 kwartalen, inclusief het kwartaal van indiensttreding.

Dit bedrag wijkt af als:

  • de werknemer minder dan 80% van een normale voltijdse prestatie werkt in een bepaald kwartaal. De vermindering wordt in dat geval aangepast aan de deeltijdse tewerkstelling.
  • de vermindering groter is dan de werkgeversbijdrage. De vermindering wordt dan herleid tot het bedrag van de te betalen werkgeversbijdrage. 

Wenst u meer te weten te komen over de berekening van de bedragen? Neem dan een kijkje op de website van de sociale zekerheid.

Opgelet: overgangsmaatregel 1 juli 2024

Voor indiensttredingen vanaf 1 juli 2024 gelden de huidige leeftijdsgrenzen niet meer. Vanaf dan komen werknemers in aanmerking als ze niet meer voltijds leerplichtig zijn en de wettelijke pensioenleeftijd niet bereikt hebben in het kwartaal van indiensttreding. Deze wijziging is dus onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring van de regelgeving.

Om alle informatie over deze maatregel te raadplegen, klik op de knop hieronder:

Meer informatie