loading

Versterk uw personeelsbeleid door inclusief te ondernemen

Van Dale: ”in·clu·sief (bijwoord) met insluiting van, met inbegrip van” 

Het is niets nieuw, maar de  samenleving en dus ook de arbeidsmarkt veranderen sterk. Dagelijks komt uw onderneming in contact met andere achtergronden, verschillende generaties op de werkvoer, mensen met een drempel tot de arbeidsmarkt,… maar ook met vacatures die door de krapte op de arbeidsmarkt moeilijk ingevuld raken.  Inclusie zou misschien een oplossing kunnen zijn, maar wat betekent inclusie eigenlijk? 

Een inclusieve onderneming zet in op diversiteit en heeft daarbij oog voor het potentieel en talent van elke werknemer. De zichtbare vormen van diversiteit: leeftijd, geslacht, ras, taal, fysieke verschijningsvorm, kleding, gedragsstijl,…maar ook minder zichtbare verschillen zijn belangrijk: scholingsgraad, werkervaring, sociale achtergrond, interesses, talenten, levensdoelen,….  

Het belang van “inclusie” en daaruit voortvloeiend  “inclusief ondernemen”  is tweeledig. Enerzijds biedt het mogelijkheden voor ondernemingen om zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt van morgen. Anderzijds biedt het kansen voor mensen met een drempel tot de arbeidsmarkt om een job te vinden. 

Een inclusieve onderneming vertrekt vanuit de visie dat elke werknemer of werkzoekende op beroepsactieve leeftijd een arbeidsplaats kan vinden die overeenstemt met zijn talenten. Een inclusieve ondernemer slaagt er zo in mensen met drempels tot de arbeidsmarkt aan het werk te houden. Dat is niet altijd evident, maar er zijn verschillende gespecialiseerde dienstverlenende organisaties waar u als onderneming beroep op kan doen ter ondersteuning. (Vb: Le Forem, Vokans, I-Diverso, Antwerp Management School met de ID@Work test, uw sociaal secretariaat,…) 

Diversiteit stimuleert niet alleen de creativiteit en het innovatief denken van uw werknemers, maar verruimt ook de blik op de organisatie zelf. Wilt u graag meer weten? Bekijk onze  personeelsbrochure , bekijk onze  webinar  of hou onze pagina rond het thema diversiteit in de gaten.