loading

Goede voorbeelden: DAP Equinox

Personeelsbeleid

Introductie


Liberform heeft het genoegen gehad om Stefan De Keersmaeker, Tuur Van Groenweghe en Aline De Meyer van DAP Equinox te interviewen over het leven als dierenarts (2019).

Wetenschap, techniek en technologische revoluties worden overal hoog op de agenda gezet, zo ook in jullie beroep?

“De medische wereld is continu in evolutie en dat geldt ook voor diergeneeskunde van paarden: dit noodzaakt steeds verder doorgedreven specialisatie o.a. door middel van (middels) constante (continue) professionele ontwikkeling ( bijscholingen, vakliteratuur, webinars,…). We trachten proactief te zijn op het vlak van het organiseren van bijscholingen , het exploreren van nieuwe technieken en technologieën én de ontwikkeling hiervan in onze sector. We kunnen hiervoor rekenen op de samenwerking met de KUL Technologiecampus Geel.” 

Merken jullie een veranderende aanpak bij aanwerving van nieuwe mensen bijvoorbeeld? Is dit veeleer digitaal of gebeurt dit nog vaak door het kennisnetwerk?

“We gaan mee in het verhaal van digitalisering en automatisering : voor werving wordt vaak gebruik gemaakt van sociale media (bijvoorbeeld Facebook) maar ook voor bijvoorbeeld digitale marketing."

Moeten er veel structurele aanpassingen gedaan worden om mee te kunnen met de digitale omschakeling?

“Kort na aanvang van de digitale revolutie zijn we resoluut die weg ingeslagen. Dit maakt dat er geen grote obstakels genomen moeten worden.”

Moet het bestaand personeel bijgeschoold worden?

Levenslang leren is ook in onze sector helemaal van toepassing, dus ook wat betreft de digitale (r)evolutie.”

Hebben de leerlingen die net afstuderen als dierenarts of dierenartsassistent nog voldoende voorbereiding in hun opleiding? Of zijn er nog extra competenties nodig?

“In de opleiding wordt er vaak weinig nadruk gelegd op digitale systemen voor boekhouding, stock- en patiëntenbeheer. De meeste systemen zijn ondertussen wel ‘volwassen’ geworden met een intuïtieve interface. Bovendien zijn studenten vaak vertrouwd met tal van digitale applicaties waardoor dit meestal geen erge belemmering vormt.” 

Jullie maken al gebruik van een website en zijn aanwezig op sociale media. Hoe ervaren jullie dit? Is dit een positieve evolutie of een noodzakelijk kwaad?

“Likes, comments en volgers zijn essentieel, ook in de diergeneeskunde! De meerderheid van onze klanten zijn zelf erg aanwezig op social media , zij verlangen van ons hetzelfde. Maar ook buitenstaanders kijken graag eens mee achter de schermen van een paardenkliniek. Het laat ons toe om aan een breed publiek ons dagelijks werk te laten zien.

Toch schuilt er ook gevaar in deze vrijheid van communicatie: ongenuanceerde meningen kunnen namelijk in mum van tijd viraal kunnen gaan.

Kortom, de toegenomen bekendheid en aangename reacties maken de extra inspanningen voor het onderhouden van een Facebook- of Instagrampagina absoluut de moeite waard!” 

In jullie beroep moet er ook rekening worden gehouden met verschillende wetgevingen. Maakt de digitalisering het makkelijker om hier uw weg in te vinden?

“De wetgeving kan inderdaad erg complex zijn, maar de digitalisering kan eventueel helpen als de bevoegde agentschappen hun verantwoordelijkheid naar een begrijpelijke uitleg en interpretatie opnemen. Ik zeg niet dat dit niet gebeurt, maar het kan nog veel beter. We zien in het buitenland dat de overheid zich als partner opstelt en minder als 'sjampetter'. We zien dat we soms maanden moeten wachten op eenvoudige vragen aan de administratie(ve diensten). Dat is in tijden van e-mail, die aan de snelheid van het licht functioneert, eigenlijk niet meer redelijk.”

Door krapte op de arbeidsmarkt en nadruk op praktijkervaring tijdens de opleiding wordt nagedacht over duaal leren op de werkvloer. Duaal wilt zeggen dat zowel op school als op de werkvloer wordt aangeleerd, dus niet zoals bij stages dat op de werkvloer wordt toegepast wat geleerd wordt. Hoe staan jullie daartegenover? Worden door mogelijkheden gezien?

“Onze missie is ook kennisdisseminatie : Onze missie is de grootste doorstuurkliniek voor paarden van de provincie Antwerpen te zijn. We richten ons op zowel nationaal als internationaal cliënteel. Dit doen we door te investeren in mensen, materiaal en kennis. Als kenniscentrum zijn we het aanspreekpunt voor potentiële cliënten, collega’s en partners uit de sector. Voor cliënten en collega’s profileren we uitdrukkelijk onze kennisdisseminatie (Equinox Academy). Dit doen we uiteraard door respect te hebben voor onze patiënten, cliënteel, samenwerkers en de omgeving.”

We staan erg open naar duaal leren , maar het is echter nu al zoeken naar een evenwicht tussen het vlot doen draaien van onze dagelijkse werking en stagiairs meerwaarde geven voor hun stage. Onze branche kan erg explosief zijn naar 'caseload'; daarmee bedoel ik dat we dagen en nachten hebben waarbij we de ene spoed na de andere hebben. Onze vaste dierenartsen en freelancers lopen dan weken van 60 uren of meer. Dan is er nog maar weinig tijd over om stagiairs hun theorie op te vijzelen. Hier zal toch rekening mee moeten gehouden worden, want het vaste team heeft tijdens zo’n werkweek vooral behoefte aan rust. Ik wil zeggen dat er mogelijkheden zijn tijdens rustige weken, maar er is weinig of geen ruimte tijden de drukke weken.

Hoe is het opleidingsbeleid binnen de organisatie? Worden er veel aan opleidingen gedaan? Welke voordelen ziet u erin?

“Iedereen probeert zoveel mogelijk opleidingen mee te pikken . Het is voor ons dé manier om bij te blijven en de standaard van kwaliteit van werken hoog te houden. Voor de medewerkers is het ook de manier om gemotiveerd te blijven . Het is steeds weer een 'eye opener' hoe verfrissend bijscholingen kunnen zijn. De autoriteit die de opleiding geeft, is meestal goed geplaatst om nieuwe inzichten over te brengen en heeft meestal de skills om dat op een leuke interactieve manier te doen. Zelden beland je in een saaie lezing .”

Zijn er evoluties waar u in de toekomst nog rekening mee zal moeten houden denkt u?

“In onze sector , zoals de hele maatschappij, neemt technologie steeds meer ruimte in. Zo ook met administratie. Jonge krachten zullen meer en meer affiniteit moeten hebben met deze twee domeinen. Communicatie tussen collega's en met klanten is altijd al belangrijk geweest en we zien dat heel wat energie daar naartoe gaat (zeker als het fout zit). Soms is er bij erg jonge stagiairs zelfs geen basisnotie van correct beleefd omgaan in een professionele omgeving.

"Ik vind het dus erg belangrijk dat jonge mensen hierin beter opgeleid worden: assertiviteit, geweldloos communiceren, commercieel ingesteldheid, vriendelijkheid, etc .”