loading

Goede voorbeelden: Van Havermaet

Personeelsbeleid

Introductie


Van Havermaet is een advieskantoor opgestart in 1962. Wat begon met een kleine onderneming met enkele accountants is uitgegroeid tot een hoogstaand kantoor met meer dan 190 medewerkers verdeeld over vijf vestigingen.

Visie

Ze streven ernaar om de rechterhand te zijn van ondernemers, vrije beroepers en vermogende particulieren. U kunt er terecht voor advies op fiscaal, financieel, sociaal en juridisch vlak. De rode draad bij Van Havermaet is kwalitatief advies leveren met een persoonlijke toets.

Maetwerk

Maetwerk is een belangrijk aspect binnen Van Havermaet. Het belichaamt de cultuur en de visie op HR binnen het kantoor. Waar consultancy normaal vrij ‘hard’ is, bestaat er binnen Van Havermaet een echte familiale sfeer waar samenwerking voorop staat. In het kantoor hangt een gezellige en informele sfeer. Iedereen kent iedereen. Verwacht hier geen dassen en strakke maatpakken. Maetwerk is ook een kwestie van bij elkaar te passen . Iemand mag inhoudelijk nog zo sterk zijn, hij/zij moet ook over de juiste ingesteldheid beschikken en in de groep passen. 

Bovendien is er ruimte voor elk individu met zijn of haar loopbaanperspectief, op voorwaarde dat iedereen over een 'groeimindset' beschikt. Dat betekent dat er ruimte is voor eigen invullingen en dat de persoon bij het kantoor moet passen. Het is tevens ook de jobsite van het kantoor. Aan de hand van videoboodschappen door medewerkers, oftewel ‘maeten’ , proberen ze de beste talenten aan te trekken en te bewaren.

Onboarding

Een onboardingtraject bij Van Havermaet duurt ongeveer een jaar. Na dat jaar hoopt men dat de nieuwe ‘maet’ succesvol geïntegreerd is.

De eerste werkdag staat volledig in het teken van informeren en verwelkomen. De nieuwe medewerker wordt tijdens een introductiemoment geïnformeerd over zijn contract, de verzekeringen, de dresscode, … Er wordt tijd vrij gemaakt om het team en de leidinggevende te leren kennen.

Nieuwe medewerkers krijgen ook een peter of meter toegewezen die hen een jaar lang begeleidt in kader van socialisatie. Daarnaast wordt er ook een maandelijkse peter-/meterlunch georganiseerd voor alle nieuwkomers en hun peter of meter.
Het inwerken van nieuwe medewerkers gebeurt voornamelijk ‘on-the-job’, aangevuld met basisopleidingen .

Elke nieuwe medewerker krijgt tijdens zijn eerste jaar ook de mogelijkheid om gedurende een halve dag deel te nemen aan een algemene introductie over het kantoor. Daar wordt de historiek, cultuur en strategie van het kantoor duidelijk.

Na afloop van het jaar volgt er een meeting met alle nieuwe ‘maeten’ van het afgelopen jaar. Dit gebeurt onder leiding van HR. Ze starten met een 'cross-selling' activiteit: iedereen krijgt de kans om zijn eigen functie en divisie voor te stellen aan de andere nieuwkomers.

Nieuwe medewerkers worden na zes maanden ook geëvalueerd . Er zal een eindbalans worden gemaakt van het functioneren van de medewerker alsook de behaalde resultaten tijdens de voorbije zes maanden.

Onboarding 2.0

Hoewel het onthaal behoorlijk goed zit, wil Van Havermaet het toch naar een hoger niveau tillen. Ze werken momenteel hard aan een nieuw beleid dat zich volledig focust op vier bouwstenen : Connection, Culture, Compliance en Clarification

Het nieuw onboardingsbeleid zal er voor zorgen dat nieuwe medewerkers sneller en beter alle noodzakelijke praktische en administratieve handelingen achter de rug hebben ( Compliance), zich verbonden voelen met het kantoor ( Connection), geïntegreerd zijn ( Culture) en ingewerkt in de job en het team ( Clarification) waardoor ze betere prestaties en hogere retentiepercentages kunnen realiseren. Het proces zal ook veel vroeger starten, al bij de wervingsprocedure. Vandaag ligt de klemtoon nog te veel op de eerste weken van de tewerkstelling.

Dit trachten ze te bereiken door bepaalde acties in het huidige onthaalbeleid onder te loep te nemen en ze indien nodig aan te passen. Daarnaast zal Van Havermaet ook werken aan een digitale onboarding. Onlangs lanceerde het kantoor hun eigen communicatieplatform ‘Mensenkenners’. Naast 'communitybuilding' staat de app ook toe om het onthaal te digitaliseren. Alle content kan op een visuele en aantrekkelijke wijze getoond worden aan de hand van videoboodschappen, afbeeldingen en 'gamification'.

Conclusie

Van Havermaet heeft als kantoor de afgelopen jaren een facelift ondergaan en hun onthaalbeleid getuigt van deze modernisering. Als groot advieskantoor zetten ze sterk in op het juist verwelkomen van nieuwkomers. Elke medewerker vereenzelvigen ze met de nieuwe bedrijfsentiteit, want samen vormen zij Van Havermaet.