loading

Wat is de opleidingspremie ?

De opleidingspremie is een financiële tegemoetkoming voor de werkgever of onderneming die de opleiding van een werknemer en/of werkgever betaalt .  

Om in aanmerking te komen moet de opleiding aansluiten bij de functie die de werknemer/werkgever uitoefent. Deze opleidingen worden formeel georganiseerd en gegeven door externe docenten. Dat neemt niet weg dat ze ook in de onderneming of op kantoor kunnen plaatsvinden. Een opleiding moet minstens 1 uur per sessie duren. 

Enkele opleidingen voldoen echter niet aan de criteria voor een premie: bedrijfsspecifieke opleidingen, gratis opleidingen aangeboden door leveranciers, teambuildingsactiviteiten of deelname aan examens.  

Bijscholingen in een opleidingscentrum met kwaliteitslabel of erkende opleidingen in het kader van permanente vorming (dus erkend door de instituten en ordes) komen wel in aanmerking voor de opleidingspremie.  

U krijgt voor elk gevolgd uur opleiding een vergoeding van 10 euro/uur , met een maximumbedrag van 60 euro per dag, en dat voor elke deelnemer. Per onderneming wordt een minimum van 1750 euro premies voorzien, met als maximum de jaarlijkse bijdrage van de werkgever of de onderneming aan PC 336.  

 Opmerking : Voor alle gevolgde opleidingen in 2023 heeft u tijd tot 28 februari 2024. Heeft u geen wachtwoord? Dat kunt u het aanvragen tot 20 februari 2024! Na 20 februari 2024 wordt uw registratieverzoek niet meer behandeld.  


La prime à la formation de Liberform est une compensation financière à l`employeur ou l'entreprise qui soutient et prend en charge la formation d'un salarié et/ou d'un employeur. 

Pour être éligible, la formation doit correspondre au poste occupé par l'employé/employeur . Ces cours sont officiellement organisés et dispensés par des instructeurs externes . Il n'en demeure pas moins que la formation peut se tenir dans les entreprises et les bureaux. La formation doit durer au moins 1 heure par session.

Cependant, certains cours ne répondent pas aux critères d'une prime : cours spécifiques à l'entreprise, cours gratuits proposés par des fournisseurs, activités de team building ou participation à des examens.

Les formations complémentaires dans un centre de formation labellisé ou les formations reconnues dans le cadre de la formation continue (c'est-à-dire reconnues par les instituts et ordres) sont éligibles à la prime à la formation.

Pour chaque heure de formation effectuée, vous recevrez une indemnité de frais de 10 € par heure, jusqu'à 60 € par jour et par participant . Au moins 1750 euros de primes est prévu par entreprise , avec comme maximum la contribution annuelle de l’employeur ou de l’entreprise à la CP336. 

NB: Pour toutes les formations suivies dans le courant de l’année 2023, vous avez jusqu’au 28 février 2024 . Et si vous n’avez pas de mot de passe ? Vous pouvez faire votre demande jusqu'au 20 février 2024 ! Après le 20 février 2024, les demandes d'adhésion ne seront plus traitées.


De opleidingspremies


Hoe vraag ik de premie aan ?

De werkgever kan na de effectieve voltooiing van de betaalde opleiding voor de werknemer of zichzelf een premie aanvragen.

Meer informatie

Nieuw : login aanvragen

Is dit de eerste keer dat u een premie wilt aanvragen?  Vraag dan eerst een login aan via onderstaand formulier en vul dit zorgvuldig in. 

Naar het formulier 

Heeft u nog een andere vraag?

Bekijk onze pagina met veelgestelde vragen of neem contact met ons op via  info@liberform.be  

Veelgestelde vragen