loading

Werkbaar werk

Doel en opzet van het project

Het doel van dit intersectoraal project is om inzetten op werkbaar werk aan te moedigen bij u als werkgever.

We wensen :

  • u aan te zetten tot reflectie over werkbaar werk
  • u bewust te maken van het feit dat Liberform u hierbij kan ondersteunen
  • u te helpen om de weg te vinden naar ons aanbod.

Tools en tips

Via de website www.werkbaarwint.be kan u ook informatie raadplegen over wat werkbaar werk is en het gezamenlijk aanbod dat zowel Liberform als de andere sectorfondsen uitwerkten rond het thema. De website wordt onderverdeeld in enkele hoofdthema's, met elk een eigen pagina gevuld met feiten, tips en tools rond dat thema.

Benieuwd naar het programma van deze campagne?  Ontdek het hier!


Hieronder vind u alvast heel wat interessant materiaal terug!

Campagneposter

Toon via deze affiche aan hun medewerkers dat u oog heeft voor werkbaarheid van het werk. Download ze hieronder en hang ze op, of vraag ernaar tijdens een bedrijfsbezoek.

 Nederlands  

  français

Informatiefolder

In deze folder vindt u alle informatie terug over de campagne. Download ze hieronder of vraag ernaar tijdens een bedrijfsbezoek.

  Nederlands  

   français

Fiches rond 5 thema's

Aan de hand van deze fiches kunt u aan de slag gaan rond specifieke thema's binnen werkbaar werk. Download ze hieronder of vraag ernaar tijdens een bedrijfsbezoek.

Afwisseling en autonomie
Coachend leidinggeven
Competenties en talenten
Kennis delen via lerende netwerken
Werken in teams
Variation et autonomie
Leadership coach
Compétences et talents
Partager via des réseaux d'apprentissage
Travailler en équipe