loading

Goede voorbeelden: KPMG

Personeelsbeleid

Introductie


KPMG stelt 1.350 mensen tewerk in België en is actief in audit, belasting- en juridisch advies  en een brede waaier aan diensten inzake management, risks, deals en IT-advies. 

Visie 

KPMG België maakt deel uit van het wereldwijde KPMG-netwerk, met ondernemingen verspreid over 155 landen, en met meer dan 200.000 medewerkers. KPMG-medewerkers beschikken over een diepgaande sectorkennis waardoor een waaier aan multidisciplinaire diensten kan geleverd worden. Dankzij deze multidisciplinaire aanpak kan KPMG bovendien optimaal inspelen op de behoeften van cliënten door de juiste teams op het juiste moment samen te brengen.

Onboarding

Eens aangeworven verloopt de ‘onboarding’ van een nieuwe werknemer bij KPMG volgens de systematiek van de zogenaamde Four C’s: Compliance, Clarity, Culture and Connection.

Wanneer een nieuwe werknemer wordt aangeworven komt deze terecht in dit alomvattend onthaalproces (‘onboarding’). Compliance informeert de nieuwkomer verder over het bedrijf, met allerhande praktische informatie. In dit kader voorziet KPMG dat iedere starter op voorhand een applicatie kan downloaden, een ‘Welkom’-App die de nieuwkomer begeleidt tot aan zijn/haar eerste dag en die hem/haar warm houdt voor de job en het bedrijf waar hij/zij in terecht zal komen.

Onder Clarity wordt verstaan dat de nieuwe werknemer duidelijke instructies krijgt over de nieuwe job en er wordt een beeld gevormd over wat van hem/haar verwacht wordt. De algemene onboarding­-dag van KPMG is een eerste introductie voor nieuwkomers binnen het bedrijf en hun nieuwe job.

De waarden – Culture – en de sociale omgang met collega’s – Connection – worden bij KPMG belichaamd door een buddy, een meter of peter, die de nieuwe werknemer bijstaat in het contact met anderen. De buddy wijst zijn/haar nieuwe collega op zowel de informele als de formele waarden en normen van het bedrijf.

Tijdens de eerste maanden doorloopt de nieuwe werknemer een proces waarbij continu gevraagd wordt zichzelf in vraag te stellen en zich telkens verder te ontwikkelen en uit te dagen. Dit wordt na onboarding verder gezet via de ontwikkelingstools die KPMG uitgewerkt heeft. Het is de performancemanager die de nieuwkomer begeleidt en diens persoonlijke ontwikkeling op de werkvloer onder de loep neemt.

Het HR team voorziet op haar beurt regelmatig opvolgingsgesprekken om op de hoogte te blijven over hoe het de starter allemaal vergaat op de werkvloer – in overleg met de buddy en performance manager.

Conclusie

Een internationaal bedrijf als KPMG kan en moet jaarlijks veel nieuwe werknemers aanwerven; inzake onthaalbeleid willen ze hierin dan ook een voortrekkersrol spelen. Er wordt veel aandacht besteed aan de onboarding van nieuwe werknemers, want  vaak komen deze net van de schoolbanken en werden ze tijdens het schooljaar gerekruteerd (aanwerving in januari/februari en starten in september). Ze moeten warm gehouden worden voor hun eerste job zodat de aandacht voor het bedrijf niet verloren gaat. Dit is voor KPMG een eerste belangrijke stap in haar retentiebeleid.